Ολοκληρώθηκε σήμερα η ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριστείδης Μπαλτάς, ευχαρίστησε, μέσα από την πλατφόρμα της διαβούλευσης, όσους συμμετείχαν σε αυτή και ανέφερε ότι «η διαβούλευση συγκέντρωσε πληθώρα σχολίων από πολίτες, θεσμικά όργανα των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων, ομοσπονδίες και σωματεία εργαζομένων», και ότι «η πλειονότητα των σχολίων έχει ως σκοπό τη βελτίωση του σχεδίου νόμου».

«Ήδη επεξεργαζόμαστε τα σχόλια αυτά, τα οποία θα λάβουμε σοβαρά υπ’ όψη στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του σχεδίου νόμου», επεσήμανε ο υπουργός.

Συνολικά, έγιναν πάνω από 6.000 σχόλια για τις διατάξεις του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», κυρίως για τα θέματα που αφορούν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, τις μετεγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ιδιωτική εκπαίδευση, τις γενικές γραμματείες Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Ειδικότερα, η συντριπτική πλειονότητα των σχολίων (3.528) έγινε στο άρθρο 47, το οποίο αφορά θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο κύριος λόγος αντίδρασης των εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται από τα σχόλια, αφορά στη μη προσμέτρηση διπλών μορίων για τις δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες σχολικές μονάδες, κατά την περίοδο 2010 - 2014 (παρ.2), και στη μη αναδρομική ισχύ, από το 2010, της ρύθμισης της παρ. 4, για το διαχωρισμό πινάκων αναπληρωτών ειδικής και γενικής αγωγής.

Ακόμα, πολλά σχόλια (614) έγιναν στο άρθρο 12, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο μετεγγραφών στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ, καθώς προκάλεσε αντιδράσεις ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται τα μόρια με βάση τα οικονομικά κριτήρια και την οικογενειακή κατάσταση των φοιτητών.

Πολλά σχόλια (213) υπήρξαν, επίσης, στη ρύθμιση που αφορά στα ιδιωτικά σχολεία, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών (άρθρο 48). Πιο συγκεκριμένα, οι αντιδράσεις έχουν να κάνουν με τις ρυθμίσεις των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και τον καθορισμό των ημερών των Χριστουγέννων και του Πάσχα ως αργίες (μέχρι σήμερα θεωρούνται εργάσιμες) και κατά συνέπεια το καθεστώς χορήγησης αδειών των εκπαιδευτικών στα κέντρα ξένων γλωσσών και τα φροντιστήρια.

Τέλος, υπήρξαν αντιδράσεις και στα άρθρα που αφορούν στα θέματα της γενικής γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (άρθρο 68), στις διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση (άρθρο 14), τα μέλη ΔΕΠ (άρθρο 8) και λοιπό επιστημονικό προσωπικό (άρθρο 9).