Προειδοποίηση απέναντι στους εργοδότες στέλνει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Όπως επισημαίνει δεν θα γίνουν αποδεκτά φαινόμενα παραβατικότητας και εργοδοτικής αυθαιρεσίας, με πρόσχημα το δημοψήφισμα της 5η Ιουλίου. 

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι καθίσταται σαφές ότι ισχύει στο ακέραιο η υποχρέωση τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για όλες τις επιχειρήσεις της χώρας. Επισημαίνεται ότι φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας με πρόσχημα το δημοψήφισμα, όπως η επιβολή "αδειών" στους εργαζομένους με ή χωρίς αποδοχές καθώς και η "απεργία" επιχειρήσεων (lock out) είναι παράνομες ενέργειες.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί όπως τονίζεται είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την πρόληψη και την πάταξη τέτοιων φαινομένων και σε ότι αφορά τη μισθοδοσία των εργαζομένων επ'ουδενί δικαιολογείται η μη εμπρόθεσμη καταβολή της. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι όσες επιχειρήσεις καταβάλλουν τη μισθοδοσία ηλεκτρονικά ακολουθείται η συνήθης διαδικασία και οι επιχειρήσεις που δεν καταβάλλουν τη μισθοδοσία ηλεκτρονικά καλούνται να απευθύνονται άμεσα στην Ειδική Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.