Τον έλεγχο της Βουλής επί των εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων, ζητά με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο Κώστας Καρτάλης, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Περιβάλλον. «Το νομοθετικό έργο, δεν ολοκληρώνεται με την ψήφιση ενός σχεδίου νόμου, ή την δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, αλλά και με την έκδοση των προβλεπομένων υπουργικών αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων. Είναι γνωστό άλλωστε, ότι στο παρελθόν, ψηφισθέντες νόμοι κατέστησαν προσωρινά ή και μόνιμα ανενεργοί, λόγω της καθυστέρησης έκδοσης ή και την μη έκδοση των προβλεπομένων υπουργικών αποφάσεων, κοινών υπουργικών αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων», σημειώνει στην επιστολή του ο κ. Καρτάλης.

Στο πλαίσιο δε αυτό, ο βουλευτής προτείνει, είτε την θέσπιση ρητής υποχρέωσης των υπουργείων να ενημερώνουν τις κοινοβουλευτικές ομάδες (ή τους βουλευτές), είτε την δημιουργία εντός της Βουλής, ειδικής ολιγομελούς ομάδας που θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά από τα αρμόδια υπουργεία.