Άτυπο πολιτικό συμβούλιο συγκαλείται στη Νέα Δημοκρατία, την Τρίτη στις 5 το απόγευμα στη Βουλή. 

Το άτυπο πολιτικό συμβούλιο θα έχει διευρυμένη σύνθεση, δηλαδή θα μετέχουν τα 15 μέλη του και οι συντονιστές των τομέων.