Ομόφωνα η Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης ενέκρινε σήμερα την εισήγηση του Νίκου Χιωτάκη για τη νέα Πολιτική Γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Μία δεκαετία αφότου τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία και με λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη και στην περιφέρειά της, είναι καιρός να υιοθετηθεί μία νέα πολιτική προσέγγιση, στην οποία βασικό ρόλο δεν θα έχουν μόνο οι εθνικές κυβερνήσεις αλλά και η κοινωνία των πολιτών. Οι τοπικές αρχές, οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να εμπλακούν σε όλα τα στάδια αυτής της πολιτικής, θέτοντας προτεραιότητες, αξιολογώντας τα αποτελέσματα και ελέγχοντας τις δραστηριότητες των κυβερνήσεων».

Αυτά υποστηρίζει στη γνωμοδότηση που συνέταξε για την Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς, κ. Νίκος Χιωτάκης.

Το κείμενο της γνωμοδότησης, το οποίο υιοθετήθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών την Πέμπτη 9 Ιουλίου, συντάχθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν όψει της σχεδιαζόμενης αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

«Είναι πολύ σημαντικό οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιλαμβάνουν το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο, καθώς η οικοδόμηση της δημοκρατίας και η μετάβαση προς αυτήν ξεκινούν, κατά πρώτο και κύριο λόγο, από το επίπεδο της βάσης και δεν μπορούν να επιβληθούν εκ των άνω. Για να είναι η δημοκρατία σταθερή και βαθιά ριζωμένη, έχει ζωτική σημασία να την ενστερνιστεί το σύνολο της τοπικής κοινωνίας», επισήμανε ο εισηγητής κ. Νίκος Χιωτάκης.