Αυξήσεις σε φόρους και αλλαγές στις συντάξεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή προκειμένου να λάβει η χώρα μας νέο δάνειο από τους εταίρους της.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται το πλήρες περιεχόμενο της
συμφωνίας. Τα άλλα δύο κεφάλαια, το Κεφάλαιο Β αφορά στη λήψη φορολογικών μέτρων και το Κεφάλαιο Γ στη ρύθμιση θεμάτων της νομοθεσίας της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ορίζεται σε 23% στη φορολογητέα αξία. 

Οι αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης

Το πολυνομοσχέδιο φέρνει αλλαγές και στον φόρο πολυτελείας. 

Μόνο με πιστωτική οι αγορές στα νησιά για ποσά άνω των 70 ευρώ

Στο Κεφάλαιο Γ, περιλαμβάνονται θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στο άρθρο προβλέπονται όλες οι αναγκαίες ρυθμίσεις για τη σταδιακή κατάργηση των πρόωρων συντάξεων από 01.07.2015 έως το έτος 2022. Οι υπαγόμενοι στη διάταξη, οι κατηγορίες που εξαιρούνται και η καταβολή προ του 67ου έτους σύνταξης που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές.

Στο άρθρο προβλέπονται η ένταξη όλων των ταμείων και των τομέων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ και η εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν. 4052/2012.

Επίσης προβλέπεται η διατήρηση της κρατικής επιχορήγησης στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι το 2021 στα επίπεδα του 2015 σε ονομαστικούς όρους (§1). Αυξάνονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης στις κύριες συντάξεις από το 4% στο 6% και επιβάλλεται κράτηση 6% στις επικουρικές. Καταργούνται οι χρηματοδοτούμενες από τις… εξαιρέσεις και προβλέπεται εναρμόνιση με το ύψος των εισροών του ΙΚΑ.

Τέλος, παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον αρμόδιο υπουργό για την κοινωνική ασφάλιση να ρυθμίζει θέματα αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ, με υπουργικές αποφάσεις. 

Επίσης με το πολυνομοσχέδιο αλλάζει ο τρόπος φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Σχέδιο νόμου 

Αιτιολογική έκθεση