Τις επιλογές που υπάρχουν για να χορηγηθεί έκτακτη χρηματοδότηση, η λεγόμενη «γέφυρα», για την κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων της Ελλάδας, εξετάζει η Κομισιόν

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, υπάρχουν επιλογές, όπως είναι τα διμερή δάνεια και τα κονδύλια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSM), ο οποίος ιδρύθηκε το 2010 και αφορά στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.