Η χώρα μας στο πλαίσιο της συμφωνίας που συνομολόγησε ο πρωθυπουργός με τους εταίρους, πρόκειται να λάβει σε προκαταβολές σημαντικό μέρος των πόρων της Πολιτικής Συνοχής που ανέρχονται σε 35 δισεκατομμύρια ευρώ μαζί με την ΚΑΠ.

Η  ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη ως αρμόδια εισηγήτρια εκ μέρους της Επιτροπής REGI  για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2016, με παρέμβασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να καλυφθούν άμεσα αυτές οι έκτακτες χρηματοδοτικές ανάγκες δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των διαρθρωτικών ταμείων είναι μεγάλες και αγγίζουν τα 24,7 δισεκατομμύρια για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

«Για να έρθουν στην Ελλάδα τα χρήματα που δικαιούται, πρέπει η Κομισιόν να πληρώνει στην ώρα της» τόνισε χαρακτηριστικά η Μαρία Σπυράκη και υπογράμμισε ότι το φαινόμενο αυτό φαίνεται να μην αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά από τον προτεινόμενο προϋπολογισμό, καθώς όπως σημείωσε υπάρχει μείωση του σχετικού διαθέσιμου ποσού σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Επίσης η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ ,εξέφρασε τον προβληματισμό της για το κατά πόσο η νέα προγραμματική περίοδος έχει ουσιαστικά ξεκινήσει καθώς οι προβλέψεις για πληρωμές στην επόμενη χρονιά είναι και αυτές σημαντικά μειωμένες. Αυτό συνεπάγεται νέες καθυστερήσεις και πιθανή επανάληψη του φαινομένου των καθυστερήσεων στις πληρωμές σε μεταγενέστερα στάδια.

Τέλος, η Μαρία Σπυράκη, στήριξε δημόσια την πρόταση της  Επιτροπής για την υλοποίηση ενός έργου ανάπτυξης δομών και θεσμικής υποστήριξης στις χώρες μέλη για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και την καλύτερη παρακολούθηση των μακροοικονομικών τους μεγεθών.

Την πρόταση για το έργο αυτό η κ. Σπυράκη ενσωμάτωσε στην εισήγησή της για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2016.

Ολόκληρη η παρέμβαση της Μαρίας Σπυράκη έχει ως εξής:

Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, εργάστηκα πάνω σε αυτή τη γνωμοδότηση λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο του Προϋπολογισμού (της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τον αντίκτυπο του στην Περιφερειακή ανάπτυξη. Παρόλο που η θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο του προϋπολογισμού υιοθετήθηκε πρόσφατα, υπάρχουν κάποια σημεία που σχετίζονται με την περιφερειακή ανάπτυξη και που απαιτούν περαιτέρω ανάλυση.

Πρωτίστως υπάρχει το ερώτημα με τις εκκρεμείς πληρωμές και το κατά πόσον υπαρχουν επαρκή μέτρα που τις μειώνουν δραματικά και επακόλουθα προλαμβάνουν την επανεμφάνιση του φαινομένου στο μέλλον.

Αναφορικά με το πρώτο, έχω υπογραμμίσει (στη γνωμοδότηση μου) ότι υπάρχει μείωση στο προτεινόμενο ποσό εν συγκρίσει με το 2015.
Αυτό θα είχε νόημα μόνο στην περίπτωση που το κατανεμηθέν ποσό είναι επαρκές για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των εκκρεμών πληρωμών με αποτελεσματικό τρόπο.

Επιπρόσθετα, είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι οι κατανομές πληρωμών για το 2016 είναι προσανατολισμένες περισσότερο προς την περίοδο 2007-2013 (προηγούμενη περίοδος) παρά την περίοδο 2014-2020.

Αυτό μας δείχνει την αναμενόμενη αύξηση των κατανομών πληρωμών για την περίοδο που κλείνει, ωστόσο επισημαίνει ταυτόχρονα και την καθυστέρηση στην έναρξη των πληρωμών για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, γεγονός που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την επανεμφάνιση του φαινομένου των ανεξόφλητων πληρωμών στο μέλλον.

Τέλος, θα ήθελα να σας επισημάνω και μία προπαρασκευαστική δράση που περιγράφεται στο κείμενο του σχεδίου του προϋπολογισμού, η οποία και προτείνεται από την Επιτροπή και η οποία, κατά τη γνώμη μου, δείχνει να έχει αρκετό ενδιαφέρον καθώς ενισχύει την ανάπτυξη δομών για την καλύτερη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με τον κύκλο της μακροοικονομικής παρακολούθησης (των χωρών μελών).