Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε το πολυνομοσχέδιο με τίτλο «Επείγουσε ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης» το οποίο ψηφίστηκε χθες από την ελληνική Βουλή.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και οι τελικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από το υπουργείο οικονομικών στο μέτωπο του ΦΠΑ και της εισφοράς αλληλεγγύης.  

Διαβάστε το νομοσχέδιο