Ψηλά στην ατζέντα της βάζει η κυβέρνηση το ζήτημα της διαφθοράς στο ζήτημα των αποκρατικοποιήσεων, όπως στην περίπτωση των διώξεων κατά στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Κυβερνητικές πηγές παρέχουν διευκρινίσεις για τις διώξεις για βαρύτατες κακουργηματικές πράξεις, στέλνοντας μήνυμα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για το ζήτημα της διαφθοράς αλλά και για τον χειρισμό του καυτού ζητήματος των αποκρατικοποιήσεων

Συγκεκριμένα, η δίωξη, που ασκήθηκε από την Εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Ράικου, βασίζεται στο εισαγγελικό πόρισμα προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε μετά από μηνυτήρια αναφορά μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. 

Η υπόθεση αφορά 28 ακίνητα του δημοσίου. Τα ακίνητα αυτά είχαν μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ, με σκοπό την πώληση τους και στην συνέχεια την λειτουργική μίσθωσή τους από τους αγοραστές για 20 χρόνια. 

Οι συμβάσεις πώλησης και επαναμίσθωσης υπογράφηκαν ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τις εταιρείες Eurobank Properties και ΕΘΝΙΚΗ Πανγαία. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2014. 

Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 261 εκατομμύρια ευρώ. Τα μισθώματα που ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει ετησίως το ελληνικό δημόσιο, ανέρχονταν για το πρώτο έτος σε 25,5 εκατ. ευρώ.  

Στο εισαγγελικό πόρισμα αναφέρεται ότι τα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, παρ ότι γνώριζαν ότι η συναλλαγή δεν ήταν συμφέρουσα για το δημόσιο, γνωμοδότησαν ομόφωνα προς το ΔΣ το αντίθετο. ΟΙ εισαγγελείς εκτιμούν ότι η ζημία του δημοσίου ανέρχεται σε τουλάχιστον 580 εκατ. ευρώ –είναι περίπου το διπλάσιο από την τιμή πώλησης! 

Στο εισαγγελικό πόρισμα αναφέρονται συγκεκριμένες περιπτώσεις με τις οποίες τεκμηριώνεται η προκληθείσα ζημία για το δημόσιο. Τέτοιες είναι: 

  • Το συνολικό ποσόν 6,6 εκατ. ευρώ που κατέβαλλε το δημόσιο μέχρι τον Ιούνιο του 2015 για μίσθωση κενών ή εν μέρει κενών κτιρίων. (Κτίριο Κεράνη, Κτίριο Υπουργείου Υγείας – πρώην Ολυμπιακό Κέντρο γραπτού Τύπου).
  • Υποτίμηση της εύλογης αξίας των ακινήτων με αποτέλεσμα την μείωση του τιμήματος που εισέπραξε το Δημόσιο. (κτίριο Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γενικό Χημείο του Κράτους, όπου υπήρχε περιθώριο για ανέγερση νέων κτισμάτων από τον αγοραστή, καθώς ο συντελεστής δόμησης δεν είχε καλυφθεί πλήρως) 
  • Υποεκτίμηση της μελλοντικής υπεραξίας των ακινήτων λόγω μεταβολής των χρήσεων γης (Κτίριο Υπουργείου Παιδείας). 

Ποιοι διώκονται

Με βάση τα παραπάνω, τα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ διώκονται για το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία, με την επιβαρυντική περίσταση του ν. 1608 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος (ιδιαίτερα μεγάλη αξία του αντικειμένου του εγκλήματος).

Τα τρία μέλη του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ διώκονται για υπεξαίρεση, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του ν. 1608 περί καταχραστών του Δημοσίου. Η δίωξη αφορά την μη απόδοση τόκων που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την δικογραφία, οι κατηγορούμενοι όφειλαν εντός δεκαημέρου να πιστώσουν το ποσόν στον ειδικό λογαριασμό του δημοσίου, με τους αναλογούντες τόκους, τους οποίους δεν απέδωσαν. 

Συμπληρωματικά

Με βάση τον καταστατικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ, στα μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να διωχθούν για απιστία, για πράξεις ή παραλείψεις που έχουν την έγκριση του επιστημονικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως η αναφερόμενη. Έτσι τα τρία μέλη του ΔΣ διώκονται μόνο για το αδίκημα της υπεξαίρεσης. 

Ανάλογη υπόθεση μη αποδοθέντων τόκων που φτάνουν τα 361.000 ευρώ, έχει ερευνηθεί και για το κτίριο του εμπορικού κέντρου Golden Hall. Η υπόθεση έχει διαχωριστεί, καθώς ερευνάται και η τέλεση απιστίας σε βάρος του Δημοσίου.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι «η εκάστοτε κυβέρνηση οφείλει να σέβεται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και να μην παρεμβαίνει, ούτε καν αξιολογικά, στο έργο της. Η απόδοση, όμως, των ευθυνών και η αποκατάσταση της ζημιάς που έχει προκληθεί στη δημόσια περιουσία αποτελούν απαίτηση της κοινωνικής πλειοψηφίας και κυρίαρχο μέλημα αυτής της κυβέρνησης».