Σε έμμεση αυτοκριτική, σχετικά με τις πολιτικές της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα, που εφαρμόστηκαν μέσω των Μνημονίων, καταφεύγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με γραπτή απάντηση της Επιτρόπου Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Marianne Thyssen, στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.
 
Πιο συγκεκριμένα, ο Δ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του, αφού μνημόνευε μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με τις πολιτικές απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, στην οποία διαπιστώνεται ότι «δεν υπάρχει καμία επιστημονική και στατιστική απόδειξη ότι οι πολιτικές... για την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, ακόμα και την κατάργηση “παρωχημένων” εργασιακών δικαιωμάτων, οδηγούν σε αύξηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της συνολικής παραγωγικότητας», ρωτούσε την Κομισιόν εάν «είχαν εξεταστεί οι επιπτώσεις των πολιτικών που σχεδιάστηκαν, προτάθηκαν και τελικά επιβλήθηκαν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες για την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας», εάν «εμμένουν οι θεσμοί της ΕΕ στη διατήρηση του θεσμικού καθεστώτος της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, μετά την έμμεση αναγνώριση ενός ακόμα λάθους από το ΔΝΤ», καθώς επίσης εάν «σκοπεύει η ΕΕ να αναθεωρήσει τις “ιδεοληψίες” της σχετικά με τα “ευεργετήματα” της απορρύθμισης της εργασίας και να ακολουθήσει πολιτικές που προστατεύουν και στηρίζουν τα εργασιακά δικαιώματα».
 
Στην απάντησή της η Επίτροπος Απασχόλησης καταφεύγει σε μια έμμεση κριτική των πολιτικών απασχόλησης που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα διαπιστώνοντας «τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η νομοθεσία για την αγορά εργασίας, για παράδειγμα όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων κατά της καταχρηστικής απόλυσης, την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την πρόληψη των διακρίσεων», σημειώνοντας ταυτόχρονα για τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ότι «η εύρυθμη λειτουργία των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί ότι η προσαρμογή στις οικονομικές διακυμάνσεις μετριάζεται και δεν γίνεται σε βάρος της απασχόλησης».
 
Στη συνέχεια της απάντησής της η Επίτροπος Thyssen ξεφεύγει από τη «γερμανική ανάλυση» της ελληνικής κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι «η αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα απαιτεί σημαντικές προσπάθειες, ώστε να επιλυθούν διάφορα μακροχρόνια προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου του υψηλού επιπέδου παραοικονομίας και διάφορων στενώσεων στη λειτουργία της οικονομίας», τονίζοντας ότι «η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ελλάδα για να διασφαλίσει ότι το αναπόφευκτο βάρος της προσαρμογής κατανέμεται κατά τον πλέον δίκαιο τρόπο και ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η ευημερία αποκαθίστανται».