Η τελευταία φορά που έρχονται στη Βουλή νομοθετήματα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος είναι η αποψινή επεσήμαναν κυβερνητικοί κύκλοι.

Οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν ότι μετά την αποψινή ψηφοφορία για τις τελευταίες προκαταρκτικές δράσεις, αρχίζει η διαπραγμάτευση για τη συμφωνία που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20 Αυγούστου.

Εκτιμάται ότι σε αυτό το διάστημα αναμένονται νομοθετήματα που δεν σχετίζονται με τη συμφωνία, και τα οποία θα κινούνται στους τέσσερις άξονες που έθεσε ο πρωθυπουργός και θα πρέπει να ριχτεί το βάρος της κυβερνητικής πολιτικής.

Δηλαδή, η καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής, η προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων και αναγκαίων αλλαγών στο πολιτικό σύστημα, η προώθηση στοχευμένων δράσεων για τη στήριξη των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων και η προσπάθεια άμεσης προσέλκυσης επενδύσεων στην χώρα, ώστε να αντισταθμιστούν οι υφεσιακές τάσεις στην οικονομία.