Τις προτεραιότητές του στο υπουργείο Άμυνας παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Δημήτρης Βίτσας

Κατά τη συνάντηση γνωριμίας με τους στρατιωτικούς συντάκτες, ο κ. Βίτσας έθεσε τις παρακάτω προτεραιότητες: 

  • Την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις μεταθέσεις των στρατευσίμων ώστε να δοθεί «ένα τέρμα στην ενόχληση, το ρουσφέτι». Με το νομοσχέδιο θα διαβιβασθούν αρμοδιότητες στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων ενώ θα υπάρχουν προβλέψεις για μεγαλύτερη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση προβλημάτων της κρίσης, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, όπως π.χ είναι η τοποθέτηση στρατευσίμων ιατρών σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και ο χρόνος αυτός να αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία.
  • Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της πολεμικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας, μέσα από την εξωστρέφεια, που θα αποφέρει θέσεις εργασίας, η αξιολόγηση των δομών στη βάση της αποδοτικότητας.
  • Η ελλείψεις σε προσωπικό θα καλυφθούν ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης μιας δραστηριότητας της βιομηχανίας.
  • Η φροντίδα του βιοτικού επιπέδου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.