Η συνολική ρύθμιση και διαχείριση σε στρατηγικό επίπεδο του τομέα της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής είναι ο στόχος του νέου νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση.

Μετο σχέδιο νόμου με τίτλο «Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας και Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης» θεσμοθετείται - σύμφωνα με τα πρότυπα κρατών, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία κλπ. - το Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής ως διυπουργικό κυβερνητικό όργανο υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Μέλη του είναι ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Οικονομικών και ο αρμόδιος για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργός. 

Προβλέπεται η κατάρτιση ανά δύο χρόνια στρατηγικού σχεδίου για τον συντονισμό των επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράσεων των Υπουργείων και όλων των δημοσίων φορέων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
  
Ανασυγκροτείται σε ορθολογική βάση μακριά από πελατειακές αντιλήψεις του παρελθόντος, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο μηχανισμός Επικοινωνιακής Διπλωματίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό και την υποστήριξη των ελληνικών θέσεων και απόψεων ενώπιον της διεθνούς κοινής γνώμης. 

Δίνεται έμφαση στην ενεργητική προώθηση των ελληνικών θέσεων στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και think tanks μέσω της συμμετοχής των στελεχών των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές καθώς και σε επιστημονικές εκδηλώσεις.

Εγκαθιδρύεται, ακόμη αντικειμενικό και αξιοκρατικό σύστημα προαγωγών και μεταθέσεων των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας βάσει μετρήσιμων κριτηρίων. 

Καθίσταται το οργανωτικό σχήμα των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό πιο σφικτό και πιο αποτελεσματικό με πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.
 
Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.) με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη των δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας.

Συστήνεται Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, προκειμένου μέσω αυτού να ενισχυθεί το έργο επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο κυρίως της διαδικτυακής ενημέρωσης, αλλά και να υπάρξει, κατά το δυνατόν, καταγραφή και υπαγωγή τους στο γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των κανόνων διαφάνειας και δεοντολογίας. 

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου κλείνει οριστικά την πόρτα σε φαινόμενα κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης του παρελθόντος και ανοίγει νέους ορίζοντες τόσο στην ορθολογική, αποτελεσματική και αξιοκρατική οργάνωση και λειτουργία ενός πολύ σημαντικού τομέα της δημόσιας πολιτικής όσο και στην υποστήριξη και τόνωση υγειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων προς όφελος της καταταλαιπωρημένης πραγματικής οικονομίας της χώρας μας.