Γράφει ο Παναγιώτης Τζαννετάτος

Πρόταση νόμου με την οποία επιχειρείται να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ του «άκαμπτου» άρθρου 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη των υπουργών και της ανάγκης για κοινωνική δικαιοσύνη, κατέθεσαν Ανεξάρτητοι Έλληνες.

Συγκεκριμένα, στην αιτιολογική έκθεση αναγνωρίζεται πως δεν μπορεί να αλλάξει το πλαίσιο για την ποινική ευθύνη των μελών της εκάστοτε κυβέρνησης (χωρίς συνταγματική αναθεώρηση), ωστόσο επισημαίνεται πως για περιπτώσεις αστικής αποζημίωσης του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ που ελέγχει το δημόσιο δεν υπάρχει κανένα κόλλημα.

Η αιτιολογική έκθεση

Στην πρόταση νόμου μάλιστα γίνεται σαφής αναφορά στο όριο της ζημιάς του δημοσίου που θα ενεργοποιούνται οι σχετικές ρυθμίσεις (άνω των 100.000 ευρώ), καθώς και στη κοινοβουλευτική διαδικασία που θα ακολουθείται (θυμίζει την αντίστοιχη της εξεταστικής).