Τους πέντε βασικούς άξονες του νέου προγράμματος αγροτικής πολιτικής της περιόδου 2014-2020 εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι έχει ήδη τεθεί προς διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Πολιτική. 

Όπως είπε, το ύψος του προγράμματος ανέρχεται σε 4,7 δισ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και ιδιωτική συμμετοχή θα εξοικονομήσει πόρους άνω των 6 δισ. ευρώ. «Αν αξιοποιηθεί σωστά, και εδώ είναι η  πρόκληση για την ηγεσία του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, της κυβέρνησης και της ίδιας της χώρας, θα δημιουργηθούν περισσότερες από 50.000 νέες θέσεις εργασίας» τόνμισε ο Αλέξης Τσίπρας. 

Παράλληλα,  υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα αυτό θα είναι το όχημα για τη μετάβαση της αγροτικής οικονομίας στην ανάπτυξη και για έναν ισχυρό και βώσιμο αγροτοδιατροφικό τομέα, που θα είναι οι καταλύτες ανασυγκρότησης της οικονομίας και θα θέσουν τις προϋποθέσεις για τη συνολικότερη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. 

Οι πέντε προϋποθέσεις του προγράμματος αγροτικής πολιτικής 2014-2020:

1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας πρωτογενούς τομέα, ενισχύοντας παραγωγούς, πολιτική που δεν μπορεί να στηριχθεί στην περαιτέρω μείωση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων. 

2. Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο, παροχή κινήτρων για εγκατάσταση νέων αγροτών

3. ΦΠΑ προϊόντων με επένδυση στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να στηριχθεί στην καινοτομία και στην ποιότητα των παραγόμενων προιόντων.
4. Δράσεις για το περιβάλλον και το κλίμα, στις οποίες θα διοχετευθούν πόροι 30% από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης
5. Ενίσχυση κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές μέσω μέτρων και δράσεων που δίνουν κίνητρα για δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας 

Τέλος, ο Πρωθυπουργός επισήμανε τη σημασία συμμετοχής των περιφερειών στην υλοποίηση του προγράμματος και προανήγγειλε την μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. «Ποσοστό άνω 30% των πόρων θα πάει στις ίδιες τις περιφέρειες» υπογράμμισε.