Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων για τη σύνθεση του Εθνικού Ραδιοτηλεοππτικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά που αποτελούνται από 105 σελίδες, περιλαμβάνουν την εισήγηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία επικαλούμενη το ν.  4055/2012 υποστήριξε ότι η θητεία των τεσσάρων υπηρεσιακών μελών, μεταξύ των οποίων της Λίνας Αλεξίου, δεν έχει λήξει και ότι πρέπει να πληρωθούν οι κενές θέσεις των υπολοίπων τριών μελών του ΕΣΡ

Στην εισήγησή της  υπογράμμισε ότι «ο χρόνος θητείας των μελών των ανεξαρτήτων αρχών ορίζεται στον ν. 4055/2012 ως οκταετούς διάρκειας. Αυτή η διάταξη νόμου το 2012 είχε περιληφθεί σε ένα πολυνομοσχέδιο τότε του Υπουργείου Δικαιοσύνης προκειμένου, όπως φάνηκε, να καλυφθούν περιπτώσεις θητειών οι οποίες κατά τον χρόνο έκδοσης της διάταξης είχαν υπερβεί τη νόμιμη διάρκειά τους, δηλαδή είχαν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια. Σ’ αυτήν την περίπτωση, δηλαδή της υπέρβασης του χρόνου της προβλεπόμενης διάρκειας, δεν υπάγονταν από τα τότε μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μόνο δυο, δηλαδή μόνο δυο μέλη δεν είχαν ζήτημα να τους παραταθεί η θητεία, αλλά είχαν πολύ σύντομη διαδρομή θητείας τότε. Ήταν η κυρία Λίνα Αλεξίου, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και ο κ. Γιώργος Στεφανάκης, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης». 

Η κυβέρνηση από την πλευρά της, δια του αρμόδιου υποουργού Νίκου Παππά, επισημαίνει ότι «για ένα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο έχει τη σύνθεση που έχει αυτήν τη στιγμή, η θητεία των μελών του να παρατείνεται ανά τρίμηνα και ανά εξάμηνα, δεν είναι μια σύνθεση που θα ήθελε η δημοκρατία μας να είναι η σύνθεση η οποία θα πάρει την ευθύνη για να διαμορφώσει το νέο τηλεοπτικό τοπίο». 

Χαρακτηριστικό σημείο του διαλόγου Παππά-Κωνσταντοπούλου:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλούσα να διευκρινίσετε ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Τη διευκρίνισα, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μισό λεπτό.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Επί της διαδικασίας, δεν θα επιθυμούσα η παρούσα συνεδρίαση να εξελιχθεί σε μία διαδικασία αντεγκλήσεων μεταξύ…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, καμία αντέγκληση. Κοιτάξτε, θα πρέπει η Διάσκεψη…

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας):…εμού και της Προέδρου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, όχι δεν υπάρχει τέτοια…

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δυστυχώς, υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.

Δείτε ΕΔΩ τα πρακτικά της Διάσκεψης των Προέδρων