Τροπολογία κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, για το άρθρο 2, ώστε να τεθούν όρια στην παρεχόμενη εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών. 

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητεί επίσης να προβλέπεται η υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης της Βουλής ώστε αυτή να κρίνει αν πρέπει να επιληφθεί νομοθετικά. 

Με το άρθρο 2 του σχεδίου νόμου της συμφωνίας με τους δανειστές, παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να υπογράψει τη σύμβαση χρηματοοικονομικής διευκόλυνσης με τον ΕΜΣ /ESM, τη συμφωνία δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις επί των σχεδίων αυτών καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με τις συμβάσεις.

Με τον τρόπο αυτό η παρεχόμενη προς τον Υπουργό Οικονομικών εξουσιοδότηση έχει απροσδιόριστο εύρος, καθιστά άνευ αντικειμένου της κύρωση των σχεδίων συμφωνιών που μπορούν να μεταβάλλονται ουσιαστικά και ριζικά με μόνη την υπογραφή του υπουργού χωρίς ενημέρωση, έλεγχο και έγκριση, αν χρειαστεί, της Βουλής.

Επιπλέον δεν διευκρινίζεται στο άρθρο 2 του νομοσχεδίου η νομική φύση των συμφωνιών αυτών με τον ΕΜΣ / ESM που είναι διεθνής διακριτικός οργανισμός και η συνταγματική βάση της κύρωσης αυτής.