Φοιτητές της Ακαδημίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου θα δεχθεί την Πέμπτη στις 18:00 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Επιπλέον, ο Προκόπης Παυλόπουλος θα δεχθεί και τους φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου με Επικεφαλής τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Φλογαϊτη.