Πρόταση για την εκλογική συμπόρευση κομμάτων, κινήσεων και προσωπικοτήτων του «προοδευτικού» χώρου καταθέτει το ΚΙΔΗΣΟ.

Περιγράφοντας, σε ανακοίνωσή του, το βασικό πλαίσιο συνεργασίας, το Κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου τονίζει ότι ο καθένας θα συμμετάσχει σε αυτήν την προσπάθεια με ισοτιμία, με όρους θεσμικής αυτοτέλειας και με αξιοπρέπεια.

«Από κοινού διαμορφώνουμε το πολιτικό πλαίσιο των αρχών και των στόχων της προεκλογικής μας συνεργασίας», επισημαίνει το ΚΙΔΗΣΟ και ζητεί οι υποψήφιοι στους συνδυασμούς να ορισθούν με ανοιχτή εκλογική διαδικασία από την βάση, με πρόνοια να υπάρξει ισορροπημένη συμμετοχή όλων των κομμάτων κινήσεων και προσωπικοτήτων της σύμπραξης, με διαδικασία που θα διέπεται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της επιστημονικής και κοινωνικής καταξίωσης, της ιστορικής διαδρομής και προσφοράς κάθε υποψηφίου.

«Σε κάθε περίπτωση το κάθε κόμμα ή κίνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη να προτείνει αυτοτελώς τους δικούς του υποψηφίους στη διαδικασία αυτή» συμπληρώνει το ΚΙΔΗΣΟ και εξηγεί ότι η προεκλογική συνεργασία πρέπει να θεωρηθεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας σύγκλισης του ευρύτερου «προοδευτικού» χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού.

«Είναι πράξη ιστορικής ευθύνης τώρα που όλοι έχουμε διδαχθεί και έχουμε μάθει για το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα για να πετύχει. Είναι πράξη πατριωτική για την κυριαρχία της Ελλάδας και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων», υπογραμμίζει το ΚΙΔΗΣΟ.

Περιγράφοντας τις προτεραιότητές του, το ΚΙΔΗΣΟ κρίνει αναγκαίο να γίνει αξιολόγηση του τρίτου μνημονίου, για να διασφαλιστεί ότι περιλαμβάνει όλες εκείνες τις αλλαγές που στο τέλος της διαδρομής θα βοηθήσουν την Ελλάδα να βγει από την κρίση.

Παράλληλα, στέκεται στην ανάγκη μιας εθνικής συμφωνίας, η οποία θα στηρίζεται σε στα πραγματικά αίτια που οδήγησαν στην κρίση και στη διατύπωση προτάσεων για την έξοδο από αυτήν, αξιοποιώντας τις πραγματικές δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και των πολιτών της.

Το ΚΙΔΗΣΟ εκτιμά πως είναι απαραίτητο «να κατοχυρωθούν, να συνεχισθούν και να ολοκληρωθούν, οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές που ξεκίνησαν το 2009-11», καθώς και να γίνουν οι αλλαγές «που θα προσελκύσουν σοβαρές επενδύσεις για τομείς όπως της πράσινης ανάπτυξης, της ανανεώσιμης ενέργειας, της ποιοτικής στροφής στον τουρισμό».

«Ζήτημα πρωτεύον, η αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαιτέρως των νέων, με καινοτόμες πολιτικές, αλλά και με τη διαμόρφωση των απαραίτητων θεσμικών εργαλείων για μια εναλλακτική ανάπτυξη, με πράσινο και βιώσιμο πρόσημο», σημειώνει το ΚΙΔΗΣΟ και κάνει λόγο για πρωτοβουλίες οι οποίες πρέπει να ληφθούν για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

«Ο ρόλος μας στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση του προσφυγικού κύματος που όλο και θα εντείνεται, πρέπει να είναι καθοριστικός και ενεργός» υπογραμμίζει το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου και χαρακτηρίζει κρίσιμο το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Στις προτεραιότητές του, το ΚΙΔΗΣΟ περιλαμβάνει και τη συμμετοχή της χώρας στην Ε.Ε. και την Ευρωζώνη, η οποία πρέπει να ακολουθηθεί από μια συστηματική προσπάθεια αλλαγών στις πολιτικές και τις συνθήκες για μια Ευρώπη αλληλεγγύης, βιώσιμης ανάπτυξης, εκπαίδευσης και έρευνας, στήριξης νέων επιχειρηματικών σχημάτων - όπως της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, των συνεταιριστικών σχημάτων κλπ.