Να αναμορφωθεί συνολικά το Σύστημα Υγείας, με αλληλεγγύη, ανταποδοτικότητα, διαφάνεια, αξιολόγηση, και έλεγχο των ιδιωτικών και των δημόσιων φορέων ζητει το «Ποτάμι» με τις προτάσεις του για την Υγεία για τα επόμενα 4 χρόνια.

Η αναμόρφωση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας που διασφαλίζει την Υγεία ως κοινωνικό αγαθό με τον άρρωστο στο κέντρο του και με σύγχρονες πολιτικές οργάνωσης-διοίκησής τους, αποτελεί προτεραιότητα για το Ποτάμι.

Μεταξύ άλλων προτείνει να καθιερωθεί η αξιολόγηση, και ο έλεγχος ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχει το ΕΣΥ, να αποκατασταθεί η χρηματοδότηση της Υγείας στο μέσο ευρωπαϊκό όρο (ως ποσοστό επί του ΑΕΠ) και να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη πρόσβαση σε υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας σε όλους τους κατοίκους της χώρας. Ένα Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών δομών με δωρεάν Οικογενειακό Γιατρό για όλους, αποτελεί βασικό άξονα στο πρόγραμμα του Ποταμιού.
 
Το «Ποτάμι» προτείνει την αναδιάταξη του Υπουργείου Υγείας ώστε να διασφαλίζει την παραγωγή και διανομή υπηρεσιών φροντίδας Υγείας . Να καθιερώσει τα Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα ως άξονα ελέγχου της κατανομής των πόρων στο Σύστημα. Να δώσει έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με αύξηση του ποσοστού των πόρων από το συνολικά διατιθέμενο για την Υγεία και να παρέχει ανθρωποκεντρική φροντίδα Υγείας με ενδυνάμωση του ρόλου των Συλλόγων Αρρώστων στην λήψη αποφάσεων με βάση και την γνώμη τους.
 
Παράλληλα, προτείνει αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση των νοσοκομειακών μονάδων με συγχωνεύσεις, ανάδειξη της εξειδίκευσης των υπηρεσιών τους και αλληλο-κάλυψη. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών πληροφορικής στη διοίκηση και την Ιατρική /θεραπευτική φροντίδα του νοσοκομείου (paper less & film less Hospital). Καθιέρωση του Ιατρικού φακέλου Ασθενούς, βελτίωση και επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού. Ανασχεδιασμό της χωροταξικής κατανομής των νοσοκομείων ειδικά στην Αττική. Προγραμματισμός νέων αποκεντρωμένων μονάδων. Σύγχρονο σύστημα εφημεριών βασισμένο στον οικογενειακό γιατρό. Διαρκή αξιολόγηση ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνολογικού προσωπικού των νοσοκομείων. Σύγχρονο, διάφανο και αποκεντρωμένο, ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών. Πλήρη αναδιοργάνωση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και ενίσχυση του επιστημονικού του κύρους. Εξειδικευμένα συμβούλια ανά ειδικότητα για την προαγωγή της εκπαίδευσης της αριστείας και των καλών πρακτικών στην άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής. Πλήρη αναδιοργάνωση της ιατρικής εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Αναδιοργάνωση των εργασιακών σχέσεων με βάση τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τέλος, στις προτάσεις του συμπεριλαβάνονται η σύνδεση αμοιβών με την παραγωγικότητα, διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και η συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα υγείας για αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους ασφαλισμένους.