Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο συναντήθηκε σήμερα ο επικεφαλής του κινήματος Νέα Πορεία Νέα Ελλάδα Γιάννος Γραμματίδης, τονίζοντας στην διάρκεια της συνομιλίας τους  ότι όλο το στελεχιακό δυναμικό του νέου πολιτικού σχηματισμού, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εκλογών, θα στηρίξει τη νέα κυβέρνηση για να εξασφαλισθεί η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας στα πλαίσια της Ευρώπης και της Ευρωζώνης.

Ο κ. Γραμματίδης ανέφερε ότι είναι απαραίτητη η επαναδιαπραγμάτευση των όρων του τρίτου μνημονίου με στόχο την βελτίωση και την συμπλήρωσή του.

Διευκρίνισε, δε,  ότι με τον όρο «βελτίωση» των όρων εννοεί συγκεκριμένα την αντικατάσταση εκείνων των δημοσιονομικού χαρακτήρα μέτρων πού ήδη πλήττουν επιχειρήσεις, εργαζόμενους και συνταξιούχους με μέτρα ικανά να τονώσουν την ανάπτυξη, όπως π.χ. ορθολογική μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση στους αγρότες, στις νεοφυείς επιχειρήσεις, στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις και σε εκείνες  πού έχουν μεταφέρει την έδρα τους εκτός Ελλάδας, την άμεση αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ με ένα δικαιότερο σύστημα φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας και την διατήρηση του ΕΚΑΣ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Νέας Πορείας Νέας Ελλάδας:

Είναι καιρός να ξεφύγουμε από τη λογική των αριθμητικών ισοδυνάμων και να μπούμε στη λογική των δυναμικών ισοδυνάμων με συγκροτημένη επιχειρηματολογία και με πνεύμα εμπιστοσύνης και καλής θέλησης. Εάν δεν στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα με κίνητρα και με άμεσες διαρθρωτικές αλλαγές, δεν θα πετύχουμε την ανάπτυξη και συνεπακόλουθα να μειώσουμε την ανεργία πού μαστίζει τον τόπο και κύρια τα νέα παιδιά.

Επίσης, ο κ. Γραμματίδης υπογράμμισε ότι με τον όρο «συμπλήρωση» του 3ου Μνημονίου εννοεί την ένταξη σε αυτό της διαδικασίας και του είδους της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους πού θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την επιμήκυνση των επιμέρους λήξεων των σχετικών δανείων για μακρά χρονική περίοδο, όσο και την συμφωνία για μια περίοδο χάριτος ως προς την καταβολή των τόκων ώστε και οι αντίστοιχοι πόροι να κατευθυνθούν στην ανάπτυξη και να διευκολυνθεί ο περιορισμός της επιβολής μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας.

Με τον τρόπο αυτό, όπως πρόσθεσε, θα επέλθει μακροπρόθεσμα και η απομείωση του χρέους σύμφωνα άλλωστε και με σχετική προτροπή του ΔΝΤ. 

Ο κ. Γραμματίδης πληροφόρησε, επίσης, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα συστήσει στη νέα κυβέρνηση την επανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, όπως επίσης και την σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας που θα συνδράμει στην χάραξη μακροπρόθεσμης και σταθερής εξωτερικής πολιτικής.

Παράλληλα, θα συστήσει την ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας πού θα συμβάλλει στην χάραξη της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας και στον καθορισμό των μεθόδων και των διαδικασιών υλοποίησής της.

Τέλος, ο. Γραμματίδης συνεχάρη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ότι συμβάλλει αποφασιστικά στην προσπάθεια εξεύρεσης οριστικής λύσης του μεταναστευτικού προβλήματος και με τις πρωτοβουλίες του αποκαθιστά το κύρος της χώρας στην παγκόσμια κοινότητα.