Έγγραφα με τα οποία επιχειρεί να απόδείξει τα όσα ισχυρίζεται για μεταβίβαση των μετοχών του στη τεχνική εταιρία με ημερομηνία 26-1-2015, έδωσε στη δημοσιότητα ο Αλέκος Φλαμπουράρης, απαντώντας σε δημοσίευμα που αφορούσε σε ανάληψη έργου ύψους 3,9 δισ. ευρώ. 

Ο τέως υπουργός Επικρατείας παραθέτει αναλυτική κατάσταση με τον μετοχολόγιο της εταιρίας, όπως είναι καταχωριμένο στο Μητρώο της αρμόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και το νέο Διοικητική Συμβούλιο της εταιρίας, από το οποίο απουσιάζει μετά τη μεταβίβαση των μετοχών του. 

Μετοχολόγιο 1

Μετοχολόγιο 2

Μετοχολόγιο 3

Ιδιωτικό συμφωνητικό 1

Ιδιωτικό συμφωνητικό 2

Επιπλέον, δημοσιεύει έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι στις 3-2- 2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η από 24-12-2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και και η τροποποίηση του καταστατικού.   «Αν το ΓΕΜΗ διεκπεραίωσε το φάκελο την Δευτέρα 14.09.2015 αυτό δεν με αφορά» τονίζει. 

Ο κ. Φλαμπουράρης προειδοποίεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη, αν μετά τα αποδεικτικά έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα, «συνεχιστούν τα ψεύδη».

Σε δήλωσή του υπογραμμίζει:

«Η αήθης χθεσινή επίθεση εναντίον μου από ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης είναι πολιτικά καθοδηγούμενη και συκοφαντική στοχεύει δε στην προσωπική και πολιτική μου εξόντωση καθώς και στην αποδόμηση του αναμφισβήτητου ηθικού πλεονεκτήματος της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να ξεπλυθούν οι τέσσερις δεκαετίες διαφθοράς και διαπλοκής του χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος».

«Άξιος ο μισθός των κυρίων του Πρώτου Θέματος και των λοιπών εμπόρων του ψεύδους και της συκοφαντίας» επισημαίνει και συνεχίζει:

Για την αποκατάσταση της αλήθειας θέλω να δηλώσω τα κάτωθι: 

Μόλις αποδέχτηκα την πρόταση να αναλάβω τη θέση του Υπουργού προχώρησα στις παρακάτω ενέργειες: 

1. Παραιτήθηκα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Διάτμηση» στις 26.01.2015 κατά την έκτακτη ΓΣ της εταιρείας από την οποία προέκυψε νέο ΔΣ. Το δε πρακτικό της ΓΣ ως και το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του νέου ΔΣ κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ στις 04.02.2015 όπως προκύπτει και από το με αριθμό πρωτοκόλλου 16542 σχετικό πιστοποιητικό. 
2. Μεταβίβασα τις μετοχές της εταιρείας που κατείχα όπως προκύπτει από  το  από 26.01. 2015 Ιδιωτικό Συμφωνητικό αλλά και από το μετοχολόγιο της εταιρείας.  
3. Την 26.01.2015 προέβην στη διακοπή εργασιών όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Μητρώου της αρμόδιας φορολογικής αρχής, κατέθεσα το πτυχίο μου και αίτηση συνταξιοδότησης. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, να τονίσω ότι η επίμαχη  Σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας Διάτμηση και της Περιφέρειας Πελοπονήσσου, για την οποία συκοφαντικά εγκαλούμαι, έχει ημερομηνία σύναψης την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την 24.11.2014, ημερομηνία δηλαδή προ της ανάληψης οποιουδήποτε δημόσιου αξιώματος.  

Σε ό,τι αφορά την κατάθεση στην εφορία του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης των μετοχών μου να ενημερώσω το Πρώτο Θέμα ότι όπως προκύπτει από το νόμο 4172/2013 και την ΠΟΛ 1032/2015 δεν υπάρχει καμία απολύτως υποχρέωση κατάθεσης του Συμφωνητικού στην αρμόδια φορολογική αρχή. Το εισόδημα από την μεταβίβαση των μετοχών αυτών θα συμπεριληφθούν στην φορολογική δήλωση του έτους 2015 και θα φορολογηθούν το επόμενο έτος. Μετά την αποχώρησή μου από το ΔΣ της εταιρείας και την μεταβίβαση των μετοχών που κατείχα οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη της εταιρείας δεν με αφορά.  

Επίσης σε ό,τι αφορά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας για την οποία όλως ψευδώς αναφέρεται ότι καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την Δευτέρα 14.09.2015 ενημερώνω ότι ήδη από τις 03.02.2014 έχει καταχωρηθεί η από 24/12/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με Αριθμό Πρωτοκόλλου 10672/14 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 411401 σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η άυξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αν το ΓΕΜΗ  διεκπεραίωσε το φάκελο την Δευτέρα 14.09.2015 αυτό επίσης δεν με αφορά. 

Ο κ. Φλαμπουράρης καταλήγει λέγοντας ότι «μετά από τις διευκρινίσεις αυτές οι οποίες συνοδεύονται από όλα τα σχετικά δημόσια έγγραφα ελπίζουμε ότι η συκοφαντική επίθεση του Πρώτου Θέματος θα σταματήσει άμεσα. Αν δοθεί όμως συνέχεια στα ψεύδη την απάντηση θα δώσει η ελληνική δικαιοσύνη

Τα υπόλοιπα έγγραφα:

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Καταχώρηση σε ΓΕΜΗ αλλαγή ΔΣ 1

Καταχώρηση σε ΓΕΜΗ αλλαγή σε ΔΣ 2

Παύση εργασιών