Σε επανασύσταση και μετονομασίες Υπουργείων προχώρησε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με δύο Προεδρικά Διατάγματα. 

Πιο αναλυτικά: 

Στα νέα Υπουργεία μεταφέρεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων,  των υπηρεσιών, των θέσεων και το προσωπικό των ανασυνιστόμενων υπουργείων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της οποίας προΐσταται σήμερα ο  Γιώργος Βασιλειάδης, μαζί με τους εποπτευομένους από αυτήν φορείς,  μεταφέρεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του πρώην υπουργείου Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης που είχε μεταφερθεί στο πρώην υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταφέρεται στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Όπου δε αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα, νοείται πλέον ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

«Πράσινο φως» από το ΣτΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμα έκρινε  τα δύο Προεδρικά Διατάγματα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικότερα, το ΣτΕ σε σχηματισμό Ολομέλειας (προεδρεύων ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος Νικόλαος Σακελλαρίου και ο εισηγητής ο Πάρεδρος Δημήτρης Βασιλειάδης) με τις υπ΄ αριθμ. 127 και 128/2015 γνωμοδοτήσεις του έκρινε νόμιμα τα επίμαχα δυο Προεδρικά Διατάγματα.

Παράλληλα, το ΣτΕ έκανε μια νομοτεχνικού περιεχομένου παρατήρηση επί των επίμαχων Προεδρικών Διαταγμάτων.

Ειδικότερα, το ΣτΕ αναφέρει ότι στα σχετικά άρθρα του Προεδρικού Διατάγματος που αναφέρονται στην ανασύσταση και μετονομασία των υπουργείων α) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, β) Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, γ) Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δ) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πρέπει να περιληφθεί διάταξη η οποία να κάνει σαφές ότι στα ανασυστόμενα υπουργεία μεταφέρονται και οι εποπτευόμενοι φορείς τους.