Γράφει ο Γιάννης Γιαννόπουλος

Μια πρόταση εντελώς έξω από τα καθιερωμένα δείχνουν να απεργάζονται κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία για την νέα ηγεσία του κόμματος. Η πρόταση, που κάποια στελέχη συζητούν, αφορά στην δημιουργία μιας ομάδας ηγεσίας με ένα ευρύτερο σχήμα που δεν θα είναι προεδροκεντρικό.

Πιο συγκεκριμένα, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το newpost, τα στελέχη αυτά θα προτείνουν οι αποφάσεις για την στρατηγική του κόμματος να λαμβάνονται αποκλειστικά από τα όργανα κάποια εκ των οποίων θα μπορούσαν να αλλάξουν και δομή. Πρόεδρος στο κόμμα θα εκλεγεί κανονικά αλλά οι αποφάσεις του για την τακτική για τα μείζονα θέματα θα παίρνουν υποχρεωτικά από τα όργανα όπως η κοινοβουλευτική ομάδα, η κεντρική επιτροπή ή ακόμη και ένα καινούριο όργανο που θα δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην βάση του κόμματος.

Οι συνεδριάσεις των οργάνων θα είναι τακτικές, ενώ θα προβλέπονται και έκτακτες ανά πάσα στιγμή. Οι τακτικές συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται ανά μικρά χρονικά διαστήματα και ο πρόεδρος του κόμματος θα οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις τους. Μάλιστα σε αυτήν την πρόταση εντάσσεται σχεδόν ως υποχρεωτική η διαδικασία της ψηφοφορίας και μάλιστα της ονομαστικής ώστε το αποτέλεσμα αφενώς να έχει την νομιμοποίηση του οργάνου αφετέρου η ψήφος να φέρει ονοματεπώνυμο.

Οι περισσότερες αλλαγές προβλέπονται για την λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η οποία θα συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση και με την τοποθέτηση συγκεκριμένου αριθμού βουλευτών ανά συνεδρίαση.

Επιπλέον, η εν λόγω πρόταση προβλέπει και την διεύρυνση της Κεντρικής Επιτροπής η οποία θα αποτελεί και τον στενότερο πυρήνα στελεχών που θα είναι κοντά στον πρόεδρο αλλά θα έχουν λόγο και στα υπόλοιπα όργανα του κόμματος.

Η πρόταση που περιγράφουμε βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα όμως όπως μαθαίνουμε τις επόμενες εβδομάδες θα προστεθούν τα κομμάτια του πάζλ ώστε νε τεθεί υπόψη βουλευτών και στελεχών του κόμματος.