Άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού θα προτείνει σήμερα κατά τη Σύνοδο Κορυφής η Κομισιόν προς τα κράτη – μέλη της ΕΕ. 

Κεντρικό ρόλο στο σχέδιο Γιουνκέρ θα παίζει η Ελλάδα, όπου θα διατεθούν περί τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται η αποστολή κλιμακίων στα σημεία αιχμής, υπό την εποπτεία της Frontex που θα συνδράμουν γρηγορότερη καταγραφή των προσφύγων. 

Ταυτόχρονα προβλέπεται η δημιουργία Ευρωπαϊκής ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής, αλλά και η στενότερη συνεργασία με χώρες της Αφρικής αλλά και την Τουρκία για την αντιμετώπιση της κρίσης. 

Στο προσχέδιο συμφωνίας αναφέρονται τα μέτρα που προτείνει η Κομισιόν να ληφθούν μέσα στο επόμενο εξάμηνο μέτρα ώστε να εκτονωθούν οι πιέσεις στις χώρες υποδοχής. 

Επιχειρησιακά μέτρα: 

 • Αναμένεται να σταλούν ομάδες υποστήριξης στα σημεία πρώτης υποδοχής προσφύγων, όπου τα κράτη - μέλη δυσκολεύονται διαχειριστούν τις εισερχόμενες ροές. Σύμφωνα με τον προσχέδιο, στελέχη και ειδικοί από κράτη μέλη της ΕΕ υπό την εποπτεία της Frontex και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου, θα σταλούν σε αυτές τις περιοχές για να συνδράμουν στην καταγραφή των προσφύγων που εισέρχονται στην ΕΕ. Οι ομάδες υποστήριξης θα εργαστούν σε συνεργασία με τις εθνικής αρχές. 
 • Ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας ώστε να σταλεί πρακτική βοήθεια από την ΕΕ και από τα κράτη μέλη. Η συνδρομή περιλαμβάνει ειδικές ομάδες, ιατρικό και άλλου είδους εξοπλισμό. 
 • Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα για τα κράτη - μέλη να αιτηθούν συνδρομή ομάδων φύλαξης στα σύνορα, οι οποίες θα συνδράμουν τις τοπικές συνοριοφυλακές σε περιπτώσεις έκτακτης μεταναστευτικής πίεσης. Ο μηχανισμός αυτός παρέχει βοήθεια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και είναι υπό την αιγίδα της Frontex
 • Άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ. Όπως αναφέρει η Κομισιόν η προσωρινή επιβολή συνοριακών ελέγχων στην Ευρώπη δικαιολογείται σε καταστάσεις κρίσης. Ωστόσο απαιτείται δράση για να αποκατασταθεί η κανονική διαδικασία διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.
 • Εντατικοποίηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Η Σύνοδος της Μάλτας το Νοέμβριο του 2015 θα είναι μία ευκαιρία ώστε να φανεί η προτεραιότητα των μεταναστευτικών θεμάτων στις σχέσεις της ΕΕ με τα αφρικανικά κράτη. (…) Η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται στενά με οργανισμούς όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΟΗΕ και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στην κατεύθυνση της ανάσχεσης της μεταναστευτικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Οικονομική βοήθεια:

 • Αύξηση των κονδυλίων έκτακτης ανάγκης προς τα κράτη - μέλη. Η σχετική χρηματοδότηση έχει ήδη διπλασιαστεί φέτος αγγίζοντας τα 73 εκατ. ευρώ, ωστόσο ήδη εξαντλήθηκε. Η Κομισιόν μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα προτείνει να προστεθούν ακόμη 100 εκατ. ευρώ σε αυτό τον λογαριασμό.
 • Αύξηση της χρηματοδότησης των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΕ, για περαιτέρω προσλήψεις. Παράλληλα η έκτακτη χρηματοδότηση προς τα κράτη μέλη και τις υπηρεσίες θα αυξηθεί κατά 600 εκατ. ευρώ μέσα στο 2016. 
 • Αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πρόσφυγες κατά 300 εκατ. ευρώ μέσα στο 2016 .
 • Στενή οικονομική συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ. Η Κομισιόν είναι έτοιμη να διαθέσει 1 δισ. ευρώ για την Τουρκία και 17 εκατ. προς την Σερβία και την ΠΓΔΜ στην κατεύθυνση της ανάσχεσης της μεταναστευτικής κρίσης. 
 • Βοήθεια προς τις χώρες της Αφρικής ύψους 1,8 δισ. ευρώ. 

Μελλοντικά μέτρα: 

 • Περαιτέρω προστασία των συνόρων της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται περαιτέρω συνδρομή στην Frontex, και λήψη μέτρων προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μίας Ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Η σχετική πρόταση θα κατατεθεί τον Δεκέμβριο του 2015.
 • Μακροπρόθεσμο σύστημα μετεγκατάστασης. Η Κομισιόν θα προτείνει ένα μόνιμο σύστημα μετεγκατάστασης προσφύγων τον Μάρτιο του 2016. 

Διαβάστε ολόκληρο το σχέδιο της Κομισιόν