Γράφει ο Πάνος Ρασσιάς

Τον «οδικό χάρτη» για την κατάθεση υποψηφιοτήτων για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ)  του κόμματος κατά τη συνεδρίασή της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν υποψηφιότητα από αύριο, Παρασκευή, στις 12:00, έως τις 18:00 την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου. Οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στο γραφείο του προέδρου της ΚΕΦΕ.

Στη συνέχεια θα δοθούν άλλες δύο ημέρες προθεσμία για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, απο το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 έως τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι ή τα εγγράφως εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα, θα μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφο του καταλόγου των μελών της Πολιτικής Επιτροπής και του τελευταίου Εθνικού Συνεδρίου, από το γραφείο του Ειδικού Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

Η ΚΕΦΕ θα συγκληθεί αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, τη Δευτέρα, στις 5 Οκτωβρίουστις 14:00, προκειμένου να αποφανθεί επ' αυτών. Η έκδοση των σχετικών αποφάσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 20:00 της ίδιας μέρας.

Αμέσως μετά η ΚΕΦΕ θα καταρτίσει και θα επικυρώσει τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων (κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά) που θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκλογής του νέου προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.

Σε επόμενη συνεδρίασή της, με τη συμμετοχή και των εκπροσώπων των υποψηφίων, η ΚΕΦΕ θα αποφασίσει την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, καθώς και τυχόν ενδεχόμενες αλλαγές στη διαδικασία της ανάδειξης προέδρου.

Σημειώνεται ότι για την υποψηφιότητα απαιτούνται 445 υπογραφές μελών του εθνικού Συνεδρίου ή 50 υπογραφές από μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.