Από τους εθνοπατέρες αρχίζει ουσιαστικά η εφαρμογή του μνημονίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή, θα αφορά την κατάργηση του αφορολογήτου που έχουν σήμερα οι βουλευτές, γεγονός που θα οδηγήσει, σε δραστική μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης. 
 
Το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα προβλέπει επίσης, μείωση κατά 15% στις μηνιαίες αποδοχές υπουργών, υφυπουργών, περιφερειακών, γενικών γραμματέων υπουργείων, προέδρων και μελών ανεξάρτητων αρχών και των διοικητών των ΔΕΚΟ. 
 
Οι μειώσεις αυτές αναμένεται να συμπαρασύρουν και τις αποδοχές στελεχών μεγάλων δημόσιων οργανισμών, οι οποίες σήμερα είναι συνδεδεμένες επί του μισθού των γενικών γραμματέων των υπουργείων. 
 
Ειδικά για το αφορολόγητο των βουλευτών, αυτό θα καταργηθεί πλήρως και πλέον οι εθνοπατέρες, θα φορολογούνται ως φυσικά πρόσωπα όπως και οι υπόλοιποι πολίτες. 
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα ο μέσος όρος της βουλευτικής αποζημίωσης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται συμμετοχές σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και διάφορα άλλα χρυσά επιδόματα, είναι 93.000 ευρώ, και η κατάργηση του αφορολόγητου θα οδηγήσει σε καταβολή φόρου από τους βουλευτές που θα φτάνουν τις 39.000 ευρώ, αντί 5.500 ευρώ που ήταν σήμερα, καθώς, μέχρι σήμερα φορολογούνταν στο 1/3 της αποζημίωσης, και τα υπόλοιπα ήταν ουσιαστικά «μαύρα». 
 
Όσον αφορά στις μειώσεις στις αποδοχές των υπουργών, αυτές θα κυμαίνονται στο 25% εφόσον οι υπουργοί είναι παράλληλα και βουλευτές, 15% σε όσους δεν είναι βουλευτές, ενώ στους προέδρους και τα μέλη διοικητικού συμβουλίου ανεξαρτήτων αρχών η μείωση θα φτάσει στο 40%. 
 
Μόνο από την κατάργηση της φορολογικής ασυλίας για τους εθνοπατέρες, το γενικό λογιστήριο του κράτους, προσδοκά να εισπράττει 11,7 εκατ. ευρώ το χρόνο αντί 1,6 εκατ. ευρώ μέχρι τώρα.