Συνεδρίασε σήμερα η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, το αρμόδιο όργανο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής του νέου προέδρου του κόμματος.

Ειδικότερα, το Επιτροπή αποφάσισε να βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση, όπως επίσης να θέσει εκ νέου υπόψη των ενδιαφερομένων τη διάταξη του άρθρου 10, πάρ. 11 του καταστατικού του κόμματος. Η εν λόγω διάταξη αναφέρει πως μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων, η σύνθεση της ΚΕΦΕ συμπληρώνεται από ένα μέλος με τον αναπληρωτή του που ορίζει κάθε υποψήφιος και σε περίπτωση απόσυρσης μιας υποψηφιότητας το μέλος και ο αναπληρωτής του που ορίστηκαν παύουν να μετέχουν.

Αποφασίστηκε εξάλλου η σύσταση τεχνικής επιτροπής υποστήριξης της διαδικασίας στην οποία, κάθε υποψήφιος για το αξίωμα του προέδρου του κόμματος, θα κληθεί να ορίσει με γραπτή δήλωσή του προς τον πρόεδρο της ΚΕΦΕ τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του.

Σε δήλωσή του ο γραμματέας της Π.Ε και πρόεδρος της ΚΕΦΕ Ανδρέας Παπαμιμίκος επισήμανε ότι «όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής μαζί με τους εκπροσώπους των υποψηφίων που θα ανακηρυχθούν την επόμενη Δευτέρα εγγυούνται την πιστή εφαρμογή του καταστατικού και την επιτυχή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας».