ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαρωτικές αλλαγές στο δημόσιο - Τα μέτρα Βερναρδάκη για αξιολόγηση και κινητικότητα

Δημοσίευση 7 Οκτωβρίου 2015, 16:50 / Ανανεώθηκε 7 Οκτωβρίου 2015, 17:48
Σαρωτικές αλλαγές στο δημόσιο - Τα μέτρα Βερναρδάκη για αξιολόγηση και κινητικότητα
Facebook Twitter Whatsapp

Κεντρικός στόχος είναι ένα «κράτος των πολιτών» με ισορροπημένη κατανομή μεταξύ κεντρικής εξουσίας και Αυτοδιοίκησης, τόνισε ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ανακοινώνοντας τις πρωτοβουλίες που αναμένεται να λάβει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης.

Σαρωτικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων. 

Ο κ. Βερναρδάκης εξήγγειλε θεσμικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στον τρόπο λειτουργίας του δημοσίου και την επιλογή προσωπικού, νέο θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης, νέο σύστημα εσωτερικής κινητικότητας στον δημόσιο τομέα, και αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. 

Κεντρικός στόχος είναι ένα «κράτος των πολιτών», τόνισε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης ανακοινώνοντας oκτώ άμεσες παρεμβάσεις στο Δημόσιο. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε επτά πρωτοβουλίες για εκπλήρωση των στόχων στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με στόχο της μείωση της γραφειοκρατίας.

Ο κ. Βερναρδάκης επεσήμανε:

Η δημόσια διοίκηση βρίσκεται σήμερα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εχει χάσει από το 2010 περίπου 370.000 εργαζόμενους, χωρίς βεβαίως να τους έχει αντικαταστήσει και χωρίς βεβαίως να έχει καταστήσει το δημόσιο λιγότερο γραφειοκρατικό και περισσότερο παραγωγικό. Βρίσκεται σε μια κατάσταση δραματικής υποστελέχωσης.

Εχει ένα λαμπρό ανθρώπινο δυναμικό σε γνώσεις, εμπειρία, ικανότητες που μένει αδρανές, περιθωριοποιημένο, παρά το γεγονός ότι εργάζεται πολλές φορές νυχθημερόν για να διασώσει ό,τι μπορεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

Εχει υποστεί μια μεγάλη μείωση των οικονομικών του δικαιωμάτων. Και τέλος, και ίσως το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου –, έχει υποστεί την ομαδική και συλλήβδην συκοφάντηση περί «αχρηστίας», όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά διαχρονικά.

Επιπλέον, προανήγγειλε πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μια ραγδαία αλλαγή του συστήματος της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας και ότι δεν σκοπεύει να διατηρήσει ένα διοικητικό σύστημα που απέτυχε να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον.

«Κεντρική φιλοσοφία αυτής της διοικητικής πολιτικής είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών, με μία Διοίκηση ευέλικτη, προσαρμοσμένη στις κοινωνικές ανάγκες, με την κάθε επιμέρους δομή της να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις με μετρήσιμη αποτελεσματικότητα, με σαφείς προϋπολογισμούς και απολογισμούς αυτών των δράσεων και των προγραμμάτων, με τήρηση των αρχών της καλής νομοθέτησης, με πραγματική μείωση των διοικητικών βαρών, με κανόνες διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας. Ο κεντρικός στόχος μας θα είναι ένα «κράτος των πολιτών», με ισορροπημένη κατανομή μεταξύ κεντρικής εξουσίας και Αυτοδιοίκησης, με πραγματική αποκέντρωση και με θεσμούς κοινωνικού ελέγχου και αξιολόγησης του παραγόμενου έργου», επεσήμανε.

Στη συνέχεια, ο υπουργός ανακοίνωσε τις πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα και είναι οι εξής:

 • Νέο θεσμικό πλαίσιο για ένα σύγχρονο, λειτουργικό και δημοκρατικό σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική λογοδοσία
 • Θέσπιση ενός Εθνικού Μητρώου για τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που διαθέτουν πολύ υψηλά εκπαιδευτικά και διοικητικά προσόντα. Όλες οι επιτελικές θέσεις του Δημόσιου Τομέα και των Νομικών του Προσώπων θα στελεχώνονται από τη δεξαμενή του Εθνικού Μητρώου μέσα από αντικειμενικές, αδιάβλητες και αξιοκρατικές διαδικασίες που θα τελούν υπό την ευθύνη του ΑΣΕΠ και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και βάσει κριτηρίων που θα είναι διαφανή, εκ των προτέρων γνωστά και κοινά για κάθε προκηρυσσόμενη θέση
 • Νέο θεσμικό πλαίσιο για την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης του Δημόσιου Τομέα. Το νέο σύστημα θα βασίζεται σε αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και οι απαιτήσεις του θα κλιμακώνονται στη βάση της διοικητικής ιεραρχίας από τον Προϊστάμενο Τμήματος ως και τον Γενικό Διευθυντή
 • Θέσπιση ενός νέου, δυναμικού και ευέλικτου συστήματος εσωτερικής κινητικότητας στο Δημόσιο Τομέα που θα συνδυάζει τις υπηρεσιακές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό με τις σταδιοδρομικές επιλογές που το ανθρώπινο δυναμικό θέλει να κάνει. Η δημιουργία αυτής της «εσωτερικής αγοράς εργασίας» θα διαμεσολαβείται από κατάλληλη ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα επιταχύνει τις διαδικασίες, θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και θα συνδυάζει αποτελεσματικά την προσφορά με τη ζήτηση.
 • Παράλληλη διοικητική απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών για τις προβλεπόμενες αποσπάσεις και μετατάξεις, οι οποίες επίσης αποτελούν μέτρο κινητικότητας του οποίου όμως η χρησιμότητα αναστέλλεται εξαιτίας του εξαιρετικά χρονοβόρου τρόπου που εφαρμόζεται. Ειδική προτεραιότητα θα δοθεί για τους τομείς της Υγείας και της Παιδείας, όπου η μείωση του αριθμού των προβλεπόμενων διοικητικών ενεργειών θα αποτελέσει αντικείμενο άμεσης ρύθμισης.
 • Η κυβέρνηση θα προχωρήσει επειγόντως σε ορισμένες καίριες νομοτεχνικές βελτιώσεις του πειθαρχικού δικαίου των Δημοσίων Υπαλλήλων με έμφαση στην αντιμετώπιση των έστω και ολίγων εκείνων περιπτώσεων όπου υπάρχει παραπομπή σε δίκη για διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων και κακουργημάτων. Επίσης, οι βελτιώσεις αυτές θα τακτοποιήσουν χρονίζοντα νομοτεχνικά κενά που δημιουργούν απαράδεκτες καθυστερήσεις στην απονομή πειθαρχικής δικαιοσύνης. Παράλληλα, δρομολογούνται διαδικασίες για συνολική επανεξέταση, από νομοπαρασκευαστική επιτροπή υψηλού κύρους, του πειθαρχικού δικαίου των Δημοσίων Υπαλλήλων με στόχο την επικαιροποίηση ενός σύγχρονου, ουσιαστικού και αποτελεσματικού πλαισίου που θα το διέπει η αρχή της ισορροπίας στην άσκηση των ένδικων μέσων.
 • Ουσιαστική αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και ανάθεση σε αυτό επιτελικού ρόλου για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων με την παροχή της τεχνογνωσίας που διαθέτει. Πλήρης αξιοποίηση των δομών επιμόρφωσης που διαθέτει, μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης.

Όσον αφορά υτο Πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον κ. Βερναρδάκη, θα υλοποιηθούν τα εξής:

 • Εντατικοποίηση των παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου και των διοικητικών βαρών για πολίτες και επιχειρήσεις. Στο πεδίο αυτό, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις θα συνδυάσουν μέτρα αμιγώς διοικητικού χαρακτήρα με την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πληροφορικών λύσεων
 • Στο πλαίσιο αυτό θα κλιμακωθούν οι οριζόντιες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης ώστε να αυξηθεί δραστικά το επίπεδο της διαλειτουργικής σύνδεσης μεταξύ των διαφορετικών βάσεων δεδομένων που διαθέτει ο Δημόσιος Τομέας. Η διασύνδεση βάσεων όπως το TAXIS, τα δημοτολόγια, τα ληξιαρχεία, ο ΑΜΚΑ και πολλά άλλα θα επιταχύνει την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων και δικαιολογητικών μεταξύ των υπηρεσιών που τώρα επωμίζεται ο πολίτης ξοδεύοντας χρόνο και υφιστάμενος αδικαιολόγητη ταλαιπωρία
 • Αναπτύσσοντας την ψηφιακή πολιτική υπέρ του πολίτη και των αναγκών του, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη και επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά ΚΕΠ μέσω της πληροφορικής πύλης ΕΡΜΗΣ. Θα διασφαλιστεί η τεχνική δυνατότητα εγγραφής και πιστοποίησης των χρηστών στην πύλη ΕΡΜΗΣ με την οποία πλέον οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν αρκετές υποθέσεις τους από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σπιτιού τους. Ορισμένα από αυτά τα δικαιολογητικά θα έχουν τη δυνατότητα να τα εκτυπώνουν αμέσως ενώ κάποια άλλα θα τους αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.
 • Ενισχύοντας την πρόσβαση της κοινωνίας σε ψηφιακούς πόρους, θα υλοποιηθούν άμεσα πολιτικές παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν την ανοικτή διάθεση των δεδομένων πάσης φύσεως (πλην βεβαίως των προσωπικών) που έχει στη διάθεσή του το Δημόσιο καθιστώντάς τα προσπελάσιμα στον κάθε πολίτη καθώς και στις επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό αποδίδουμε στους φορολογούμενους δεδομένα και πληροφορίες που έχουν παραχθεί με δημόσιους πόρους, χωρίς διακρίσεις και τιμολογήσεις – με διαφάνεια και καθολικά ανοικτή και δωρεάν πρόσβαση. Ανασχεδιάζεται και εμπλουτίζεται σταδιακά η πύλη “data.gov.gr” ως το μοναδικό αποθετήριο δεδομένων του Δημοσίου
 • Επίσης, σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν έργα που θα αναβαθμίσουν ριζικά τις γερασμένες ψηφιακές υποδομές του Δημοσίου και θα δημιουργηθεί ένα τεχνολογικά σύγχρονο ψηφιακό υπόστρωμα, με σύγχρονα μέσα όπως το G-Cloud και το «Σύζευξις».
 • Αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Εθνικού Τυπογραφείου και εκ νέου σχεδιασμός της ηλεκτρονικής του πύλης ώστε να βελτιωθεί και να επιταχυνθεί