Σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να διασφαλιστεί πως τα τέλη ή συναφή πρόστιμα που έχουν αναγνωριστεί με δικαστικές αποφάσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί θα εισπραχθούν κανονικά από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προχώρησε ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Συγκεκριμένα, βάσει του νέου πλαισίου που εγκαινιάζει το άρθρο 13 του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα που συζητείται στη Βουλή, δεν θα επιβάλλονται πλέον ανταποδοτικά τέλη στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα προς τα οποία το ελληνικό δημόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ ή οι ΟΤΑ έχουν αναθέσει την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων με σύμβαση παραχώρησης, αρκεί στη σύμβαση αυτή να προβλέπεται ότι θα παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, με την αρχική διατύπωση της παραγράφου 4 του άρθρου, οι οφειλές ανταποδοτικών τελών ή συναφών κυρώσεων που έχουν βεβαιωθεί ως και την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, μπορούσαν να διαγραφούν, κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου οργανισμού των ΟΤΑ.