Σε νέες νομοτεχνικές αλλαγές που βελτιώνουν το περιερχόμενο του πολυσυζητημένου άρθρου 13 του πολυνομοσχεδίου για τα ανταποδοτικά τέλη προχώρησε ο Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Συγκεκριμένα, στη παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου, προστίθεται η φράση «τέλη καθαριότητας», καθώς και ένα νέο εδάφιο που αναφέρει ότι πρέπει οι συμβάσεις να κυρώνονται από τη Βουλή με τυπικό λόγο.

Με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται ο αριθμός των ανταποδοτικών τελών που δεν θα πληρώνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προχωρά σε σύμβαση με το δημόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ ή τους ΟΤΑ, μόνο σε ζητήματα που αφορούν την καθαριότητα και αυτό μόνο σε περίπτωση που η σύμβαση αυτή έχει λάβει την έγκριση του Σώματος.

Πάντως ο κ. Κουρουμπλής προχώρησε λίγο πριν την διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας, σε ερμηνευτική δήλωση, με την οποία εξειδικεύει τις διατάξεις του επίμαχου άρθρου. Σύμφωνα με αυτή, οι ισχύουσες ως τώρα συμβάσεις εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις, γεγονός που διευκολύνει το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί σε δικαστικές διαμάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς δεν επηρεάζεται καμία σύμβαση που έχει υπογραφεί.