Στην ετήσια συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης συμμετείχε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Δημήτρης Βίτσας

Η ατζέντα της συνάντησης περιελάμβανε όλο το φάσμα θεμάτων πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας, με έμφαση στους τομείς της Ασφάλειας και της Άμυνας και στην από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στο περιθώριο της συνάντησης ο ΑΝΥΕΘΑ είχε διμερείς επαφές με εκπροσώπους άλλων χωρών, όπου συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, με την Αμερικανίδα Βοηθό Υφυπουργό Άμυνας  Evelyn Farkas, τον Υφυπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας Dimiter Ivanov Kyumyurdzhiev και την Υφυπουργό Άμυνας της Γεωργίας Anna Dolidze.

Ο ΑΝΥΕΘΑ στην παρέμβασή του, επισήμανε ότι «ο κόσμος μας χαρακτηρίζεται από πολυάριθμους κινδύνους για την ασφάλεια της παγκόσμιας ειρήνης» τονίζοντας πως «για την αποτελεσματική δράση καθίσταται απαραίτητη η διακρατική προσέγγιση, ωστόσο η περιφερειακή συνεργασία, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτές τις δράσεις».

Στη συνέχεια σημείωσε: 

Είναι καθοριστικής σημασίας να εκτιμηθεί το έργο που έχει γίνει έως τώρα και να εξορθολογιστεί ο συνολικός σχεδιασμός. Για να μπορούμε να αποφύγουμε την επικάλυψη προσπαθειών και πόρων, λαμβάνοντας υπόψη υπάρχουσες παρόμοιες πρωτοβουλίες άλλων διεθνών οργανισμών, με δεδομένους τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Δυστυχώς, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να επηρεάσουν σοβαρά το επίπεδο της ενεργής συμμετοχής μας και τις δυνατότητές μας γενικότερα. Για τους λόγους αυτούς, μια προσεκτική και καθολική σχεδίαση, επί τη βάση κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, δεν πρέπει να λείπει από τις διαδικασίες μας.

Η συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς ή φορείς είναι εμφανώς πρωταρχικός αντικειμενικός στόχος. Παρόλα αυτά, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη οποιαδήποτε πιθανή ασυμβατότητα μεταξύ των θεσμικών πλαισίων του SEDM και των άλλων διεθνών Οργανισμών, σχετικά με τις ομάδες εργασίας, τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα.