Την πόρτα για την αλλαγή των μελών του ΕΣΡ που έχει λήξει η θητεία τους άνοιξε διάπλατα σήμερα με νομοθετική βελτίωση στο νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ, ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς.

Συγκεκριμένα με την παρέμβασή του στο άρθρο 55 παράγραφος 10,  ο υπουργός κατήργησε ουσιαστικά την ισχύουσα διάταξη με την οποία τα μέλη του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (που έχει λήξει η θητεία τους) μπορούσαν να πάρουν παράταση και να παραμείνουν στη θέση τους.

«Με τη ρύθμιση αυτή δίνεται η δυνατότητα συγκρότησης του ΕΣΡ με νόμιμη σύνθεση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός ο οποίος εφόσον υπερψηφιστεί το νομοσχέδιο θα μπορεί να εκκινήσει τις διαδικασίες, προκειμένου μέσα στο επόμενο δίμηνο η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, με πλειοψηφία 4/5 να μπορέσει να τοποθετήσει τα νέα μέλη του ΕΣΡ.

«Καταργείται η διάταξη του άρθρου 110 παρ.12 του ν. 4055/2012. Για όσες εκ του Συντάγματος προβλεπόμενες ανεξάρτητες αρχές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν έχει γίνει αντικατάσταση των αποχωρούντων μελών εντός της προβλεπόμενης από την ανωτέρω διάταξη εξάμηνης προθεσμίας και ανασυγκρότηση των αρχών αυτών σύμφωνα με την παρ. 13 του ίδιου άρθρου, αποχωρούν και τα υπόλοιπα μέλη. Η αντικατάσταση των αποχωρούντων κατά τα ανωτέρω μελών πραγματοποιείται μέσα σε δυο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 101Α του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής», αναφέρει χαρακτηριστικά η επίμαχη ρύθμιση.

Προς την κατεύθυνση μάλιστα αυτή, δηλαδή της συνεννόησης μεταξύ των κομμάτων, ο κ. Παππάς έκανε δεκτή της προϋπόθεση που έβαλε το ΠΑΣΟΚ (και συγκεκριμένα ο κ. Βενιζέλος) για να ψηφίσει τη διάταξη για τις δημοπρασίες , να δίνεται η δυνατότητα στο ΕΣΡ να απευθύνεται σε διεθνείς εταιρίες ορκωτών λογιστών, προκειμένου να διεξάγουν έλεγχο στα πρόσωπα που εμφανίζονται ως υποψήφιοι αγοραστές τηλεοπτικής συχνότητας.