Συνεργασία Ελλάδας-Ολλανδίας για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, προκειμένου για να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς σ’ αυτό τον τομέα, συμφωνήθηκε κατά τη σημερινή συνάντηση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργου Σταθάκη, με τον υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων της Ολλανδίας, Χενκ Καμπ.

 Ο Έλληνας υπουργός περιέγραψε τους βασικούς σταθμούς της επόμενης περιόδου για την ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών, την έναρξη της συζήτησης για το μακροχρόνιο χρέος και την παρουσίαση του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος για την Ελλάδα.

Στη συνέχεια η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις προτεραιότητες που θέτει η ολλανδική κυβέρνηση για το επόμενο εξάμηνο, οπότε και θα ασκήσει και την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ και οι δύο πλευρές εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για την καινοτομία και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα.

Σημειώνεται ότι ο στόχος της Ολλανδικής προεδρίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στην κατεύθυνση αυτή, αποτελεί επίσης, έναν από τους βασικούς άξονες της αναπτυξιακής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης.

"Με τον τρόπο αυτό", εξήγησε ο κ. Σταθάκης, "θέλουμε να αντιστρέψουμε την τάση φυγής νέων επιστημόνων από τη χώρα".

 Στη συνάντηση συμφωνήθηκε να υπάρξει στενή συνεργασία στο παραπάνω πεδίο, στην προώθηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ICT) και τη διασύνδεση της έρευνας με την ανάπτυξη προϊόντων, καθώς και στην θεσμική οργάνωση του κλάδου της οικονομίας διαμοιρασμού (sharingeconomy), όπου η ολλανδική προεδρία θέλει να προωθήσει την ανάπτυξη κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν, τέλος, στην αναγκαιότητα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο περιβάλλον της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.