«Αύξηση των φόρων και νέα μείωση των εισοδημάτων. Αυτή είναι η κρυφή συνταγή του ΣYΡΙΖΑ, που θα μας οδηγούσε στη γη της Επαγγελίας», σημειώνει το Ποτάμι.

Όπως αναφέρει το Ποτάμι σε ανακοίνωσή του:

Τώρα αυξάνουν πάλι τις εργοδοτικές εισφορές. Δηλαδή, σε μία αγορά με 1.200.000 ανέργους, αυξάνουν το κόστος εργασίας (και κλείνουν το μάτι στη μαύρη εργασία).

«Είναι βέβαιο πως αντί η αύξηση των εισφορών να σώσει τις συντάξεις, θα μειώσει τις θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα νέες ζημίες για τα ασφαλιστικά ταμεία», καταλήγει το Ποτάμι.