Βαριά προαπαιτούμενα μέτρα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο-σκούπα που κατατέθηκε στη Βουλή. Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται,  συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για το Δημόσιο, ρυθμίσεις για την Ενέργεια, ζητήματα του υπουργείου Παιδείας, καθώς και την αξιοποίηση των λιπασμάτων της Δραπετσώνας, όπως είχε εξαγγείλει από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι σαρωτικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό του Δημοσίου, και συγκεκριμένα όσα προβλέπει η ΚΥΑ που εκδόθηκε κατ'εφαρμογή νόμου του 2010, με τον οποίο καταργείται η 35ετία και θίγονται θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Ειδικότερα, φέρνει προς κύρωση στη Βουλή, τα τελικά ηλικιακά όρια, τόσο για πλήρη, όσο και για μειωμένη συνταξιοδότηση, για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο.

Όσοι είχαν συμπληρώσει 35ετία έως τις 18 Αυγούστου 2015 και δεν αποχώρησαν, θα χρειαστεί να συμπληρώσουν και τα αντίστοιχα ηλικιακά όρια που ξεκινούν από τα 58,5 και φθάνουν μέχρι τα 62. Για τα πρόσωπα αυτά ως ισχύον την 18-8-2015 όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης, λογίζεται το 58ο ή το 55ο έτος. 

Με άλλη διάταξη μεταφέρονται 4020 υποθέσεις, από τις 3500 που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο, από το ΣΔΟΕ στην αρμοδιότητα της ΓΓΔΕ. Πρόκειται για υποθέσεις με μεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον οι οποίοες είχαν απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, ανοίγουν 500 οργανικές θέσεις στη γενική γραμματεία, οι οποίες «κόβονται» από το ΣΔΟΕ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στους αγρότες από τα 66 ευρώ στα 200 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, με το μέτρο να ισχύει αναδρομικά από την 1-10-2015 έως 30-09-2016. Η αύξηση ανεβαίνει από 1-1-2016 οπότε ο φόρος πηγαίνει στα 330 ευρώ. 

Το νομοσχέδιο αύριο εισάγεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή προς επεξεργασία και αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα, αφού θα εισαχθεί στην Ολομέλεια τη Δευτέρα. Περιλαμβάνει, ακόμη ρυθμίσεις από το πρώτο πακέτο προαπαιτουμένων, οι οποίες δεν είχαν ψηφιστεί στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο.

Το σχέδιο νόμου, μαζί με αυτό για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών «ξεκλειδώνει» την υποδόση των 2 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

H αιτιολογική έκθεση

Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις

Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Ειδική Έκθεση

Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών

Έκθεση δημόσιας διαβούλευσης