Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο για τις αναδασώσεις κατέθεσε στη Βουλή, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Πάνος Σκουρλέτης, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που έκαναν λόγο για «παράθυρο» νομιμοποίησης καταπατημένων δασικών εκτάσεων.

Με τις αλλαγές που κατατέθηκαν στη Βουλή, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτέα, όχι μόνο έπειτα από πυρκαγιά -όπως ανέφερε η αρχική μορφή του άρθρου 32- αλλά και έπειτα από παράνομη υλοτομία ή καταπάτηση.

Αναλυτικά οι αλλαγές:

Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4280/2014 (Α΄159)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του ν.998/1979, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου 4280/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, που καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς, αποψίλωσης ή άλλης αιτίας κηρύσσονται υποχρεωτικά ως αναδασωτέα ανεξαρτήτως της ειδικότερης κατηγορίας αυτών ή της θέσης στην οποία βρίσκονται. Της κήρυξης της αναδάσωσης εξαιρούνται εκτάσεις για τις οποίες, πριν την καταστροφή της δασικής βλάστησής τους από πυρκαγιά, έχει χορηγηθεί έγκριση επέμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Έκτο του παρόντος νόμου».

2.  Η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του ν.4280/2014 τροποποιείται ως εξής:

4. Αποφάσεις εκδοθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με τις οποίες κηρύχθηκαν δάση ή δασικές εκτάσεις ως αναδασωτέα λόγω καταστροφής τους από πυρκαγιά ανακαλούνται υποχρεωτικά με πράξη του αρμοδίου οργάνου ως προς το τμήμα αυτών που η απώλεια της δασικής βλάστησής του, πριν από την καταστροφή του από πυρκαγιά, είχε εγκριθεί με την έκδοση της έγκρισης επέμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Έκτο του νόμου 998/1979 όπως ισχύει. Ομοίως ανακαλούνται λοιπές πράξεις της διοίκησης που τυχόν εκδόθηκαν για την προστασία των εκτάσεων της παρούσας παραγράφου, καθ’ ο μέρος αφορούν το ανωτέρω τμήμα αυτών. Μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας για την ανάκληση της αναδάσωσης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν εκδίδονται διοικητικές πράξεις για την προστασία του τμήματος αυτού κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας.   

Αμυράς: Βγάλτε μια selfie με τα δάση...

Το ζήτημα είχε θέσει κατά την έναρξη της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου ο βουλευτής του «Ποταμιού», Γιώργος Αμυράς, λέγοντας προς τους συναδέλφους του: «Βγάλτε μια selfie με τα δάση να τα θυμάστε».

Ο βουλευτής ανέφερε, σε τοποθέτησή του, απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση «έχετε την πλειοψηφία, ό,τι θέλετε περνάτε από το Κοινοβούλιο, σκεφθείτε πόσα δάση θα μπουν στο στόχαστρο καταπατητών και παράνομων υλοτόμων, σκεφθείτε τι Ελλάδα θέλετε  να παραδώσετε στα παιδιά σας».