Τροπολογία του ΚΚΕ για το παραλιακό μέτωπο Δραπετσώνας

Τροπολογία του ΚΚΕ για το παραλιακό μέτωπο Δραπετσώνας

Τροπολογία στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, με την οποία «επιδιώκεται οριστική επίλυση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του παραλιακού μετώπου Δραπετσώνας» κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ

Όπως αναφέρουν στην προσθήκη-τροπολογία, τα 640 στρέμματα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας θα αξιοποιηθούν προς όφελος των λαϊκών  στρωμάτων με κρατική χρηματοδότηση

Αναλυτικά η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ:

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα προσθήκη επιδιώκεται η οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του παραλιακού μετώπου εξακοσίων σαράντα στρεμμάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ως προϋπόθεση για την αξιοποίησή του προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων και με κρατική χρηματοδότηση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 28 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

«3. Η ως άνω έκταση των εξακοσίων σαράντα (640) στρεμμάτων, πλην εκείνου του τμήματος που ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, απαλλοτριώνεται υπέρ του ελληνικού δημοσίου». 

 

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2015

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μανωλάκου Διαμάντω

Γκιόκας Γιάννης

Κανέλλη Λιάνα

Κατσώτης Χρήστος

Παφίλης Θανάσης

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορταζ και ειδήσεις απο όλο τον κόσμο