Δυνατότητα να επιλέγει ο ίδιος τον αριθμό των φορολογικών υποθέσεων που θα ελέγχονται κάθε χρόνο, αλλά και να καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλέγονται οι υποθέσεις αυτές, παρέχει το υπουργείο Οικονομικών, στο νέο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με τροπολογία στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, που κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός, Τρύφωνας Αλεξιάδης, ο αντικαταστάσης της Κατερίνας Σαβαΐδου, θα μπορεί να εκδίδει απόφαση έως το τέλος κάθε χρόνου (την οποία θα μπορεί να τροποποιεί οποτεδήποτε) και να καθορίζει τον αριθμό των φορολογικών υποθέσεων που θα ελεγχθούν το αμέσως επόμενο έτος, λαμβάνοντας υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια της δυνατότητας ελέγχου.

Επίσης, θα μπορεί να καθορίζει με απόφασή του και τα κριτήρια για την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων.