Τη διεύρυνση της συμμετοχής των ιδιωτών στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ζητεί ο ΣΕΒ.

«Εάν οι ελληνικές τράπεζες ανακεφαλαιοποιηθούν σύμφωνα με το αποτέλεσμα της δυσμενούς αξιολόγησης της ΕΚΤ, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι υπερκεφαλαιοποιημένες και σε κάποιο σημείο θα χρειασθεί να επιστραφούν κεφάλαια στους μετόχους, καθώς δεν προβλέπεται να καταστραφεί η ελληνική οικονομία» σημειώνει ο Σύνδεσμος και προσθέτει:  

Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες καλύτερων αποδόσεων για τους μετόχους (ιδιώτες και κράτος) στο μέλλον.

Ο ΣΕΒ σημειώνει πως οι τράπεζες καλούνται να βρουν κεφάλαια 14,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 10 δισ. απαιτούνται με βάση ένα λίαν δυσμενές και μάλλον απίθανο σενάριο οικονομικών εξελίξεων (-6,8% μείωση του ΑΕΠ και -22,5% μείωση των τιμών στην αγορά ακινήτων μεταξύ 2015-2017), ώστε να θωρακιστεί το τραπεζικό σύστημα έναντι παντός ενδεχομένου.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Συνδέσμου οι περισσότερες τράπεζες θα προσπαθήσουν να καλύψουν τα 4,4 δισ. ευρώ του βασικού σεναρίου συν τμήμα των 10 δισ. από ιδιώτες επενδυτές, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

«Καθώς τα κεφάλαια στις τράπεζες επενδύονται στις καλές προοπτικές της οικονομίας μεσοπρόθεσμα, είναι απολύτως απαραίτητη η δέσμευση της ελληνικής πολιτείας για απαρέγκλιτη τήρηση του προγράμματος προσαρμογής, άνευ της οποίας δεν νοείται οικονομική σταθερότητα και ανάκαμψη», καταλήγει ο ΣΕΒ

«Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένων των ασφυκτικών χρονικών προθεσμιών, επιβάλλεται άμεση ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος, ώστε να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και να μην τεθεί σε κίνδυνο το όλο εγχείρημα της ανακεφαλαιοποίησης» καταλήγει ο Σύνδεσμος.