Στον τελικό προσδιορισμό των τηλεοπτικών αδειών που θα βγουν σε δημοπρασία έχει καταλήξει η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς, αναμένοντας τη συγκρότηση του νέου ΕΣΡ για διαβούλευση επί του τελικού αριθμού των τηλεοπτικών αδειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες και με βάση το υφιστάμενο τηλεοπτικό τοπίο και τις αξίες της αγοράς, θα προταθεί προς το ΕΣΡ η δημοπράτηση τεσσάρων αδειών πανελλαδικής εμβέλειας και γενικού περιεχομένου, 20 αδειών πανελλαδικής εμβέλειας θεματικού περιεχομένου (π.χ αποκλειστικά μουσικού, αθλητικού κλπ περιεχομένου ) και 40 αδειών περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. 

Όσο για τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, οι πληροφορίες κάνουν λόγο και για ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών, από επενδυτές του εξωτερικού, συμμετέχοντας  σε κοινοπρακτικά σχήματα με εγχώριους επενδυτές.