Αλλαγές στις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων βρίσκονται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Η κυβέρνηση έχει καταθέσει και ενδιάμεση πρόταση για σταδιακή μείωση του χρόνου κατά τον οποίο ο οφειλέτης θα χάνει τη ρύθμιση, ωστόσο οι δανειστές επιμένουν σε «ξαφνικό θάνατο», ακόμη και με μία ημέρα καθυστέρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσον αφορά τις 100 δόσεις οι δανειστές ζητούν να χάνεται η ρύθμιση για κάποιον που έστω και για μία φορά ήταν ασυνεπής στην καταβολή δόσης της ρύθμισης, από την επόμενη μέρα της λήξης της προθεσμίας πληρωμής της.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση εξακολουθεί να θέτει ως σημείο απώλειας της ρύθμισης τις 30 μέρες από την στιγμή που μια οφειλή της ρύθμισης καταστεί ληξιπρόθεσμη. 

Όπως διευκρινίζουν πηγές από το υπουργείο Οικονομικών, δεν έχει τεθεί θέμα αλλαγών στο επιτόκιο της ρύθμισης των 12 δόσεων. Ωστόσο, άλλες πηγές διευκρινίζουν ότι οι δανειστές θέτουν θέμα αυστηροποίησης των κριτηρίων υπαγωγής στη ρύθμιση.

Παράλληλα, οι δανειστές προτείνουν να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής ρύθμισης σε 12 δόσεις και για οφειλές που δεν είναι ληξιπρόθεσμες.

Βάσει του ισχύοντος καθεστώτος, ένας φορολογούμενος μπορεί να ρυθμίσει ηλεκτρονικά τις οφειλές του σε 12 δόσεις, εφόσον αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή όταν μία δόση της τρέχουσας οφειλής είναι ληξιπρόθεσμη. Βεβαιωμένες οφειλές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ρυθμίζονται σε δώδεκα δόσεις μόνο στην εφορία του υπόχρεου.

Τυχόν υιοθέτηση της πρότασης αυτής θα απλοποιήσει σημαντικά την όλη διαδικασία. Ωστόσο, επισημαίνεται ο κίνδυνος αρνητικών συνεπειών στην είσπραξη των εσόδων του δημοσίου τους δύο τελευταίους μήνες του έτους εάν ρυθμιστούν μαζικά τρέχουσες οφειλές των φορολογούμενων.