Αρχίζει σήμερα στη Μάλτα η κοινή σύνοδος κορυφής της ΕΕ και των αφρικανικών κρατών για το μεταναστευτικό

Οι ηγέτες της ΕΕ, αναμένεται να ασκήσουν πιέσεις στην Αφρική προκειμένου να περιοριστεί η εισροή μεταναστών. Η Κομισιόν από την πλευρά της ελπίζει οι Ευρωπαίοι να συγκεντρώσουν 3,6 δισ. ευρώ για το Αναπτυξιακό Ταμείο για την Αφρική, με τα μισά χρήματα να προορίζονται για τον περιορισμό του μεταναστευτικού κύματος.

Οι χώρες μέλη της ΕΕ και περίπου 30 αφρικανικές χώρες θα συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής στη Βαλέτα με στόχο να αντιμετωπίσουν «τις βαθύτερες αιτίες» που ωθούν ολοένα και περισσότερους Αφρικανούς να εγκαταλείψουν τις χώρες τους.

Τα βασικά θέματα της ατζέντας θα είναι τα εξής: 

  • Καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων με την προαγωγή της ειρήνης, της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης.
  • Καλύτερη προώθηση και οργάνωση των διαύλων νόμιμης μετανάστευσης. 
  • Ενίσχυση της προστασίας των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, ιδίως δε των ευπαθών ομάδων. 
  • Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εκμετάλλευσης και της παράνομης διακίνησης μεταναστών. 
  • Στενότερη και καλύτερη συνεργασία για την επιστροφή και την επανεισδοχή.

Η σύνοδος θα διαρκέσει ως αύριο Πέμπτη. Εν συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη Σύνοδος των κρατών-μελών της ΕΕ. Στην ατζέντα θα βρεθούν: η συνεργασία με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, η εφαρμογή των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί για τη μετεγκατάσταση, η σύσταση των hotspots σε Ελλάδα και Ιταλία σε συνδυασμό με την ενίσχυση των δυνατοτήτων υποδοχής και της παροχής στη FRONTEX και την EASO της απαιτούμενης τεχνογνωσίας, καθώς και η αποτελεσματική ενίσχυση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.