Συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος Πάνο Σκουρλέτη είχαν αντιπρόσωποι της εταιρείας TAP προκειμένου να αποσαφηνιστούν σημαντικά θέματα που αφορούν την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου και την εκκίνηση του έργου στο ελληνικό τμήμα. 

Από τις δύο πλευρές επιβεβαιώθηκε το πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας των δύο πλευρών που χαρακτήρισε τις συνομιλίες των τελευταίων εβδομάδων, οι οποίες είχαν σκοπό, και κατέληξαν στην αποσαφήνιση σημαντικών θεμάτων που αφορούν στην απρόσκοπτη συνέχιση του έργου.

Η συνάντηση του υπουργού έγινε με με αντιπροσωπεία της εταιρείας «Trans Adriatic Pipeline AG», αποτελούμενη από τον Εμπορικό Διευθυντή της TAP AG Lutz Lendwehr, τον Διευθυντή του ελληνικού τμήματος του αγωγού Ricard Scoufias, τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων Ελλάδας Αλέξανδρο Πανουργιά και την Νομική Σύμβουλο Κατερίνα Μούντριχα. 

Η αποτελεσματική διευθέτηση αυτών των ζητημάτων, επέτρεψε τη διαπίστωση ότι είναι πλέον εφικτή η επιτάχυνση των διαδικασιών, προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η μετάβαση στις επόμενες φάσεις του έργου και να ξεκινήσει η κατασκευή του στο ελληνικό τμήμα, βάσει του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Η εταιρεία ενημερώθηκε επίσης ότι υπεγράφη η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) αναφορικά με τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην όδευση του αγωγού, ενώ προωθείται και η κοινοποίηση Εξαίρεσης Κρατικής Ενίσχυσης, στις αρμόδιες Αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε ότι ο αγωγός φυσικού αερίου TAP είναι έργο στρατηγικής σημασίας για την πολλαπλότητα των ενεργειακών πηγών και θέτει τις βάσεις για την αναβάθμιση του ενεργειακού ρόλου της Ελλάδας.

Ταυτόχρονα εξασφαλίζει οφέλη που θα αποτυπωθούν στην πραγματική οικονομία με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο και με τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στην κατασκευαστική διαδικασία του αγωγού.

Επιβεβαιώνεται επίσης, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης υπέρ επενδύσεων που, ταυτόχρονα με την ικανοποίηση των επιχειρηματικών προσδοκιών, θα εξαντλούν τα περιθώρια προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και του τόπου.