Κατηγορηματικό όχι στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για μεταφορά της μισθοδοσίας των περιφερειακών υπαλλήλων στην Περιφέρεια Αττικής, αποσυνδέοντάς την από τον κρατικό Προϋπολογισμό, λέει η Ρένα Δούρου.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής αποφάσισε να μην αποδεχθεί τη μεταφορά της μισθοδοσίας και αναιρεί τα σχετικά κονδύλια, απορρίπτοντας την προωθούμενη μεταφορά του οικονομικού βάρους στις περιφέρειες, οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε τους πόρους ούτε τα μέσα για να ανταποκρίνονται σε μια διαδικασία που αποτελεί ευθύνη της κεντρικής διοίκησης. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρένας Δούρου:

Κατά τη σημερινή της (13/11/15) συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, κλήθηκε να αποφασίσει, στο πλαίσιο της έγκρισης της 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, επί του ζητήματος της μεταφοράς της μισθοδοσίας του προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής, από τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας από 1ης Ιανουαρίου 2016. 

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να μην αποδεχθεί τη μεταφορά της μισθοδοσίας, και αποφάσισε την προώθηση του προϋπολογισμού προς απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αναιρώντας τα σχετικά κονδύλια, τόσο στα έσοδα όσο και στις δαπάνες που αφορούν στη μισθοδοσία, προκειμένου να παραμείνει το καθεστώς της μισθοδοσίας του προσωπικού, όπως έχει σήμερα. Δηλαδή με άμεση πληρωμή των υπαλλήλων της Περιφέρειας από τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους.