Στην τελική ευθεία βρίσκεται το κείμενο της συμφωνίας για τα προαπαιτούμενα μέτρα, καθώς έχουν δρομολογηθεί οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την ψήφιση των νέων μέτρων. Αφορά στο υπόλοιπο του πρώτου πακέτου που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις αρχές Νοεμβρίου

Αύριο συνεδριάζει η Διάσκεψη των Προέδρων και την Τετάρτη εισάγεται για συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οδεύει για ψήφιση από την Ολομέλεια, την Πεμπτη.