Την επανασύσταση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των Γερμανικών οφειλών, κατόπιν σχετικής πρότασης του προέδρου της Βουλής, Νίκου Βούτση, αποφάσισε η Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου.

Στην πρόταση, που έγινε όμοφωνα δεκτή, επισημαίνεται ότι «το ζήτημα των Γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα και τον Ελληνικό λαό παραμένει ζήτημα ανοικτό, ως απαράγραπτο χρέος που αναζητεί επίμονα την ηθική, ιστορική και νομική του δικαίωση».

Ο κ. Βούτσης υπογράμμισε, κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων ότι «το Ελληνικό Κοινοβούλιο οφείλει να συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία και στην συγκροτημένη οργάνωση των Ελληνικών διεκδικήσεων συμβάλλοντας, τόσο στο επίπεδο της βέλτιστης δυνατής στοιχειοθέτησης και τεκμηρίωσής τους, όσο και στο επίπεδο της διαμεσολάβησης και επικοινωνίας τους μέσω της Κοινοβουλευτικής διπλωματίας».

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις δύο προηγούμενες Κοινοβουλευτικές Περιόδους συστάθηκαν, συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν δύο Διακομματικές Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, η μία ως συνέχεια της άλλης.

Στην πρόταση του ο πρόεδρος της Βουλής επισημαίνει ότι «οι Επιτροπές λειτούργησαν αποτελεσματικά, με συνεχείς συνεδριάσεις, ακροάσεις ειδικών επί του θέματος και ακαδημαϊκών, με συγκέντρωση στοιχείων και υλικού (βλ. μεταξύ άλλων την από 30/12/2014 Απόρρητη Έκθεση της Ειδικής Επιτροπής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον «Προσδιορισμό των αξιώσεων από τις Γερμανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο»), αλλά και με την προετοιμασία για την επικοινωνία του ζητήματος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο», τονίζοντας όμως ότι «το έργο τους έχει μείνει ανολοκλήρωτο λόγω πρόωρης διάλυσης της Βουλής και λήξης της ΙΣΤ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου».