Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης κατέθεσε τροπολογία με την οποία αποσύρεται το μέτρο της επιβολής ΦΠΑ στην εκπαίδευση.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία ο ΦΠΑ που προκύπτει βάσει των δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης από τις 20 Ιουλίου και μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας θεωρείται μη οφειλόμενος  και επιστρέφεται σε όσους ήδη τον έχουν καταβάλει.

Επίσης θα διαγραφούν τα τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν μέχρι και την έναρξη ισχύος της τροπολογίας.

Σημειώνεται ακόμα ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η επιστροφή της επιβάρυνσης στους καταναλωτές και ότι όσες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης έχουν υπαχθεί σε κανονικό ΦΠΑ πρέπει να υποβάλουν δήλωση μεταβολών προκειμένου να ενταχθούν στο απαλασσόμενο καθεστώς μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου.

Ολόκληρη η τροπολογία