Τον συντονισμό όλων των χωρών της Ευρωπαικής Ενωσης με τη θέσπιση άμεσων μέτρων ώστε να αντιμετωπίζονται εν τη γενέσει τους οι ζωονόσοι (Οζώδης Δερματίτιδα Βοοειδών,αφθώδης πυρετός,καταρροικός πυρετός,ευλογιά ,πανώλη των χοίρων κλπ) που πλήττουν κατά καιρούς το ζωικό κεφάλαιο θα εισηγηθεί στην Ευρωπαική Επιτροπή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μάρκος Μπόλαρης μιλώντας σε ημερίδα με θέμα την "Οζώδη Δερματίτιδα Βοοειδών" που πλήττει τον Νομό Εβρου επεσήμανε ότι " την τελευταία δεκαετία τέσσερις ζωονόσοι (αφθώδης πυρετός, καταρροϊκός πυρετός, ευλογιά, και τώρα η οζώδης δερματίτιδα) έχουν εισέλθει στη χώρα από τα ανατολικά σύνορα, με καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία, τις παραγωγικές και τις μεταποιητικές μονάδες, την τοπική οικονομία και κοινωνία".

Παράλληλα υπογράμμισε, την βούληση και στρατηγική από το Υπουργείο για την αλλαγή της αντιμετώπισης των κρίσεων στο επίπεδο αυτό, με ανάληψη πρωτοβουλιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότερη πρόληψη. Για το λόγο αυτό ετοιμάζεται σχέδιο δράσης που θα τεθεί υπό την εποπτεία της Ευρωπαικής Επιτροπής με προτεινόμενη συμμετοχή πολλών ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, ούτως ώστε να προταχθεί η αποτελεσματική πρόληψη, η ευρωπαϊκή συνευθύνη αποζημιώσεων και να οργανωθούν συνέργειες με τις γειτονικές χώρες εντός και εκτός Ε.Ε.